Analyse
Dubbele notering: een modeverschijnsel? 6 jaar geleden - woensdag 8 juni 2011

De notering van een aandeel op een tweede beurs naast zijn traditionele thuismarkt lijkt, vooral op de markten van de opkomende landen, opnieuw aan populariteit te winnen. Hongkong trekt steeds meer bedrijven aan die reeds elders noteren. Een modeverschijnsel?

Niet nieuw

De notering van een aandeel op een andere markt dan het thuismarkt is geen nieuw fenomeen. Reeds in de jaren ’80 en ’90 hebben heel wat bedrijven, die op zoek waren naar extra groei, dit gedaan. Maar in 2002 nam de VS de wet Sarbanes Oxley, ter bescherming van de belegger, aan. Na enkele schandalen met name rond Enron en Worldcom voerde het land nieuwe boekhoudkundige en transparantieregels in. De extra kosten en verplichtingen die dit met zich meebracht, hebben heel wat bedrijven aangezet om de beurs van New York te verlaten. Dit was onder andere het geval met Air France, Bayer en Fiat.

 

New York, New York!

De Amerikaanse beurs blijft een belangrijke aantrekkingspool voor grote bedrijven die enkel een notering hebben in één van de opkomende landen. Zo hebben de Braziliaanse aandelen die we volgen, Telesp, Sabesp en Banco Santander Brasil naast een notering in Sao Paolo, ook één in New York. De Chinese ondernemingen China Medical Technology en JinkoSolar van hun kant zijn genoteerd in China en in de VS. Alle vijf kunnen onder de vorm van een ADR verhandeld worden in de VS.

 

Motivatie

Wat drijft bedrijven om aanzienlijke sommen neer te tellen zodat ze een notering krijgen op een andere markt?
De achterliggende redenen zijn zeer uiteenlopend maar uiteindelijk zijn er drie die bij de meeste bedrijven terugkomen. Ten eerste hebben ze als doelstelling het aandeelhoudersschap te diversifiëren en de expansie ervan te bevorderen. Daarnaast willen ze de naambekendheid vergroten op markten die nog moeten worden veroverd en de visibiliteit op wereldvlak uitbreiden. Ten slotte willen ze de kost voor kapitaal verminderen. Beleggers zijn minder veeleisend omdat het aandeel is genoteerd op een strakker gereglementeerde markt (westerse markten zijn nog steeds veiliger dan die in de opkomende landen).

 

De terugkeer

Terwijl de Amerikaanse markt minder westerse bedrijven aantrekt, neemt de aantrekkelijkheid van exotische markten toe. Zo beoogt Coach, de grootste Amerikaanse producten van luxehandtassen, een tweede notering in Hongkong. Er doet ook een gerucht de ronde als zou BNP Paribas binnenkort noteren op de beurs van Hongkong. Solvay had dan weer een andere reden. Het overwoog een notering op de beurs van Parijs, na de overname van het Franse Rhodia, om te proberen zo veel mogelijk aandeelhouders van zijn overgenomen bedrijf aan boord te houden.

 

Gevolgen

De conclusies van studies gewijd aan de dubbele notering zijn niet eenduidig maar stemmen op verschillende punten wel overeen.

 

Als het bedrijf reeds genoteerd is op een ontwikkelde markt (Europa, VS…) dan is de enige echte winst van een tweede notering de hogere bekendheid op de markt die men wenst te veroveren. Coach stipte dit argument aan om op de beurs van Hongkong te noteren. Voor BNP Paribas zou de reden kunnen zijn om gemakkelijker rijke Chinese klanten binnen te halen. Maar het is niet omdat de motivering duidelijk is dat de resultaten van de tweede notering dat zijn. Het is geen sinecure om het effect dat een tweede notering heeft op de winstgevendheid van een bedrijf te ontcijferen.

 

Het voordeel van de diversificatie van het aandeelhoudersschap en de lagere kapitaalkosten wordt steeds meer uitgehold door de voortschrijdende mondialisering van de financiële markten (velen kunnen op gelijk welke beurs en op gelijk welk moment transacties uitvoeren, het voordeel om op verschillende plaatsen te noteren is dan ook minder noodzakelijk). Het voordeel is wel uitgesproken voor bedrijven die enkel noteerden op een minder gereglementeerde beurs. En door zich op een westerse beurs te zetten, kunnen ze extra aandeelhouders aantrekken die zijn gerustgesteld door de betere reglementering.

 

Beursprestatie

Mag een aandeelhouder van een bedrijf dat een dubbele notering heeft, een sterkere prestatie van het aandeel verwachten? Dat is niet zeker.

 

Voor bedrijven uit opkomende landen die een tweede notering aangaan op een westerse en beter gereglementeerde beurs hebben studies kunnen aantonen dat de eerste dagen van de extra notering de koers een kleine positieve reactie laat zien (dankzij de verwachting van een betere bescherming van de aandeelhouder en het gebruik van meer transparante boekhoudnormen).

 

Voor bedrijven die reeds noteren op een westerse beurs en voor een tweede notering kiezen, is de winst zo goed als niets. Ook het tegenovergestelde, het stopzetten van een dubbele notering, heeft nauwelijks impact.

 

Deel dit artikel