Analyse
Beleggen in aandelen: onze strategie 7 jaar geleden - maandag 6 juni 2011

Sinds hun dieptepunt in maart 2009 lieten de beurzen een opmars van ruim 100 % optekenen, maar als we hun evolutie bekijken sinds half januari, is er een daling van 1,4 %. Vooral de groeilandbeurzen boeren achteruit maar ook de westerse happen naar adem. Er blijven ook heel wat onzekerheden Wat is in die context de beste houding?

Matige prestaties

Voor beleggers in euro zijn het (naast de terugval van Japanse aandelen) vooral de groeilandbeurzen die aan de rendementen knagen. Hun prestaties hebben te lijden onder diverse inflatiebestrijdende maatregelen (renteverhogingen, indijken kredietverstrekking ...). Maar ook de prestaties van de westerse beurzen sinds begin dit jaar zijn geen hoogvlieger (+2,7 % in de eurozone, +0,5 % in de VS). Overal ter wereld lijken tal van indicatoren hun hoogtepunt te hebben bereikt. De winstgroei van de bedrijven vertraagt (verwachting van +15 tot +20 % dit jaar t.o.v. +35 % in 2010) en in tegenstelling tot de vorige kwartalen lijken de resultaten voor het eerste kwartaal geen nieuwe impuls te geven aan de beurskoersen. Voor de Europese beurzen werd de gemiddelde winstverwachting voor 2011 zelfs lichtjes teruggeschroefd, iets wat de voorbije 2 jaar niet meer was gebeurd. In die context, die gevoed wordt door aanslepende onzekerheden (overheidsschuldencrisis, stresstests voor de banken in de eurozone, inflatiedreiging, vastgoedcrisis in de VS...), is het niet altijd makkelijk om uw aandelenstrategie te bepalen.

 

Blijf geloven in aandelen!

De meeste aandelenbeurzen blijven vandaag correct gewaardeerd en sommige zijn zelfs nog altijd goedkoop (New York, Londen, Stockholm, Zurich). Met uitzondering van de financiële sector zijn de dividenden veelal hoger dan vóór de crisis en het dividendrendement is zelfs historisch hoog ten opzichte van de risicoloze rente. Als we rekening houden met de inflatie, is het reële rendement van zelfs de beste spaarrekeningen vandaag negatief! Tot slot zijn veel bedrijfsbalansen na de talrijke herstructureringen een pak solider dan voor de crisis (o.a. minder schulden). Voor een horizon van 10 jaar en een neutraal risiconiveau raden we aan om 65 % van uw portefeuille aan aandelen te besteden (een percentage dat we de voorbije maanden hebben verhoogd).

 

Raadpleeg onze portefeuillestrategie.

 

Sluit geen enkele sector uit...

Er zijn eigenlijk geen goede of slechte sectoren en goede of slechte bedrijven, er zijn alleen aandelen die onder- of overgewaardeerd zijn. Zo zijn heel dynamische bedrijven uit sterk gemediatiseerde sectoren (bijv. vandaag sociale netwerksites of groene technologieën) historisch bekeken nog maar zelden een gouden zaak gebleken voor de beleggers. Denk maar aan wat er is gebeurd met veel internet- of telecomsterren (nog altijd 50 % onder hun piek van 2000!), of omgekeerd, aan de rendementen die werden neergezet door mijnbouwaandelen (x 6 over diezelfde periode en toen nochtans compleet in het verdomhoekje).

 

Aankoopadviezen: twee fundamentele criteria

De waardering van een aandeel: we kopen uitsluitend aandelen die ons goedkoop lijken (die o.i. onvoldoende naar waarde worden geschat door de beleggers) op basis van de koers/winstverhouding, de verhouding koers/boekwaarde en het verwachte dividendrendement.
De kwaliteit: wordt er voldoende cash gegenereerd en is de cash-flow standvastig genoeg om het dividend regelmatig te kunnen verhogen, de schuldenlast te beheersen en te investeren in de toekomstige groei van het bedrijf?

 

Voorkeur aan defensieve sectoren

In het licht van de onzekerheden, geven we de voorkeur aan bedrijven met een solide cashflow, en uit die bedrijven filteren we dan nog eens de meest defensieve (lees: de minst conjunctuurgevoelige). Aan deze criteria beantwoorden twee sectoren in het bijzonder. Het zijn overigens deze sectoren waar de meeste koopjes te vinden zijn. Bij de recente economische opleving werden ze aandelen uit deze sector inderdaad zwaar afgerekend op hun defensief karakter.

 

De farmasector (koop Roche, Novartis, GlaxoSmithKline, Abbott Labs) biedt de kans om garen te spinnen bij de vergrijzing van de bevolking en de stevige cashflows waarborgen ook mooie dividenden. De sector had de voorbije jaren te lijden onder de opmars van de generische producten maar vandaag kan men de impact van o.a. octrooiverliezen veel beter berekenen (2012 wordt op dat vlak het slechtste jaar). Historisch bekeken is de farmasector in vergelijking met vele andere aan-rekkelijk gewaardeerd.

 

De telecomsector biedt de hoogste dividendrendementen (verwacht brutorendement in 2011 tot 8 of 9 %!). De telecomspelers moeten afrekenen met een strenger wordende regelgeving en met de interesse van nieuwe concurrenten (o.a. Apple, Google) in een deel van hun activiteiten, maar beschikken potentieel niettemin over mooie groeivooruitzichten (o.a. mobiel internet). Wie de risico's niet schuwt, mag kiezen voor de spelers die het actiefst zijn in de groeilanden, waar de penetratiegraad nog altijd veel lager ligt dan in het westen (Vodafone, Telefónica, Telesp). Die groeilanden blijven trouwens een plaats verdienen in uw portefeuille (15 % in onze neutrale portefeuille op 15 jaar). De maatregelen die er worden genomen om de inflatie te bestrijden, lijken voorlopig te werken en al zetten ze misschien een rem op de groei op korte termijn, op langere termijn zijn ze de beste manier om een duurzame groei te garanderen.

 

Profiteer van de zwakke dollar

We proberen ook garen te spinnen bij de zwakke dollarkoers door te investeren in Amerikaanse aandelen (20 % van onze neutrale portefeuille op 10 jaar). De Amerikaanse beurs blijft trouwens globaal genomen goedkoop. We geven daarbij wel de voorkeur aan exportgerichte bedrijven voor wie de goedkope dollar een voordeel is (General Electric, Intel...) om te compenseren dat de dollar wel eens voor geruime tijd zwak zou kunnen blijven en de onderwaardering ervan zich maar heel geleidelijk zal herstellen.

 

Mik op goedkope aandelen

Uiteraard blijven we u over alle sectoren heen ook goedkope aandelen aanraden van bedrijven met een echt concurrentievoordeel, zoals EVS, dat 95 % van de markt voor tv-regiewagens in handen heeft en dankzij zijn technologie ook doorbreekt naar de studiomarkt (10 x groter!). In hetzelfde rijtje hoort ook weefgetouwenfabrikant Picanol thuis, wiens Japanse concurrenten lijden onder de opwaardering van de yen, en het Chinese JinkoSolar, dat als een van de weinige zonnepaneelproducenten de volledige productieketen beslaat. Ook de chipbakker Intel, leider op de halfgeleidermarkt met een marktaandeel van 75 %, en het Amerikaanse TriQuint Semiconductor (o.a. versterkers wifi-signalen voor in smartphones) staan sterk in hun schoenen. Wie wat meer risico niet schuwt, mag tot slot ook inzetten op bedrijven die het moeilijk hebben gehad maar die op weg zijn om grondige herstructureringen tot een goed einde te brengen (Deceuninck, Agfa).

 

Mijd de banken

In de bankensector zullen, naast de gevaren op korte termijn (schuldencrisis, resultaten stresstests, gedwongen verkoop van activa), de rentabiliteit van de activiteiten en de dividendrendementen hoogstwaarschijnlijk nooit meer de niveaus van voor de crisis bereiken. Er zijn de steeds strengere solvabiliteitseisen, er zullen minder risico's mogen worden genomen en er zal wellicht een harde concurrentiestrijd losbarsten voor het spaargeld van de particulieren. En om precies in te schatten welke vaart het allemaal zal lopen, is het momenteel nog te vroeg. Het enige bankaandeel dat we vandaag koopwaardig vinden, is Banco Santander Brasil, een bank met een sterke kapitaalstructuur die hoofdzakelijk actief is op de retailmarkt (minder riskant) en die de komende jaren garen moet kunnen spinnen bij de boomende Braziliaanse bankenmarkt.

 

Opgelet met grondstoffen!

Mijnaandelen mag u houden. De metaalprijzen stijgen fors, maar ook de extractiekosten gaan in stijgende lijn. Bovendien is de sector niet zonder risico's, zoals mag blijken uit de recente koersschommelingen van diverse edelmetalen. Door de hoge volatiliteit, investeren we alleen rechtstreeks in goud, niet in andere ertsen of edelmetalen. Zo dook de zilverprijs, geplaagd door speculatie, recentelijk in nog geen twee weken tijd ruim 30 % lager.

 

Olie-aandelen blijven wel interessant. Dankzij hun sterke cashflows en de stijging van de olieprijs (x 3,5 sinds dieptepunt van 2009), trekken de grote oliegroepen hun investeringsbudgetten voor exploratie op (+10 à +20 %), wat alleen maar goed nieuws kan zijn voor de toekomstige winsten. Onze favorieten in de sector zijn Chevron, Royal Dutch Shell en Repsol, en voor wie het risico niet schuwt ook BP.

 

Bij wijze van diversificatie behoudt ook goud een plaats in onze portefeuille (5 à 10 %). Het gele edelmetaal blijft zijn rol als vluchtwaarde met glans vervullen. En gezien de vele kooplustigen, zowel beleggers als juweliers, en het beperkte aanbod, zou het best kunnen dat de goudprijs op termijn nog hoger klimt. Beleg erin via een tracker die zelf het goud fysiek aanhoudt (ETFS Physical Gold), zo vermijdt u risico's gekoppeld aan tegenpartijen.

 

Vastgoed als diversificatie

Terwijl de vastgoedsector in o.a. Spanje en het VK volledig in het slop zit, lijkt hij in België goed stand te houden. De residentiële markt lijkt hier verder aan te trekken, commercieel vastgoed blijft goed in de markt liggen en het logistieke en het semi-industriële segment krabbelen overeind. Enkel de kantorenmarkt ligt er lusteloos bij, al hangen de vooruitzichten hier in grote mate af van de ligging van de panden. De stijgende rentetrend is een negatieve factor voor de hele sector, maar toch blijft vastgoed een interessante diversificatie en zijn de geboden dividendrendementen van vastgoedbevaks vrij tot zeer aantrekkelijk. Onze voorkeur gaat uit naar commercieel en logistiek vastgoed. Momenteel zijn de meeste vastgoedbevaks min of meer correct geprijsd. Wereldhave Belgium en Warehouses Estates Belgium komen eventueel in aanmerking voor een aankoop (na correctie resp. koopwaardig rond 69 EUR en tot 40 EUR).

Deel dit artikel