Analyse
Banksector: te veel onzekerheden 7 jaar geleden - woensdag 22 juni 2011

De Europese banksector heeft nog steeds niet het beleggersvertrouwen teruggewonnen. Te veel onzekerheden hangen nog boven de sector.

De laatste drie maanden is de banksec-tor met 6,92 % teruggevallen terwijl de Europe Stoxx 50 over dezelfde periode slechts 0,03 % verloor. Een verschil dat niet meteen lijkt te gaan verdwijnen… Zelfs al zijn de waarderingen laag, kopen we niet. Beperk u tot enkel tot houden.

 

Overheidsschulden

De crisis rond de overheidsschulden blijft de banksector opjagen hoewel niet alle banken over dezelfde kam kunnen worden geschoren. De recente heropflakkering van de Griekse crisis toont nog aan dat ze dit probleem maar niet achter zich kunnen laten. Volgens ons is de impact van een Griekse schuldherschikking echter beheersbaar. Buiten lokale banken is BNP Paribas het meeste blootgesteld aan Griekse overheidspapier. Een herstructurering van de Griekse schuld van 50 % zou een negatieve impact hebben van 0,4 % op zijn core tier one, de veiligheidsmatras bestaande uit eigen vermogen. Niets speciaal. Maar een faillissement - hypothetisch – van lokale banken zou op Europees niveau paniek doen ontstaan. De prioriteit van de banken (en de overheden) is tijd te winnen om hun eigen vermogen te spijzen. Voor de grote banken is er 240 miljard euro nodig. Gedaan dus met dividenden van 40 zelfs 50 % van de winst…

 

Stress tests : reddingsboei ?

We verwachten niet veel van de stress tests die in de pijplijn zitten :
- De gevolgen van een wanbetaling van een staat zullen niet worden getest. Dit is nochtans essentieel om de capaciteit van de banken om een grote schok te verwerken, te testen!
- De banken tonen weinig bereidheid om mee te werken. Volgens het Europese controleagentschap zouden nationale controle-instanties en banken foute informatie of gegevens die gebaseerd waren op veel te optimistische scenario’s hebben doorgegeven. Niet geruststellend.

 

Evaluatie

De banken uit onze selectie noteren tegen ongeveer één keer het eigen vermogen. Een niet echt hoog niveau dat aantoont hoe weigerachtig beleggers tegenover de sector staan en dat zal aanhouden zolang de onzekerheid regeert.

 

Deel dit artikel