Analyse
Allianz kijkt aan tegen rentabiliteitsdaling 6 jaar geleden - woensdag 1 juni 2011

Door de vraagtekens rond de economische groei en de overheidsschuldencrisis dalen de Europese obligatierendementen, en dat weegt op de rentabiliteit van Allianz.

Het aandeel is correct gewaardeerd.
HOUDEN.

 

Het resultaat voor het eerste kwartaal ligt in de lijn van onze verwachtingen. T.o.v. een jaar eerder daalden de inkomsten met 2 % en dook de nettowinst 43 % lager (tot 915 miljoen euro), vooral door de kosten verbonden aan natuurrampen (737 miljoen). Ook qua bedrijfsresultaat zijn er weinig verrassingen. Dat van de verzekeringstak niet-leven verloor 6 %. Door de harde concurrentie is het niet mogelijk de premies gevoelig te verhogen en de economische situatie dwingt veel bedrijfsklanten ertoe om hun verzekeringspolis te herbekijken. De tak vermogensbeheer presteert daarentegen wel heel sterk: zowel de commissielonen als de beheerde activa zitten in de lift. Door de huidige onzekerheid rond de evolutie van de beurzen dreigt de situatie evenwel te versomberen, toch minstens in het tweede kwartaal. De daling van de obligatierendementen (lange termijn) dreigt de rentabiliteit onder druk te zetten, maar de bedrijfswinstdoelstelling van de groep voor 2011 (8 miljard euro) lijkt ons nog altijd voorzichtig. Voor 2011 mikken we op een winst per aandeel van 10,50 EUR, voor 2012 op 12 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 96,22 EUR

 

De Duitse verzekeraar Allianz is wereldwijd actief in leven en niet-leven. De groep houdt sinds begin 2009 een participatie van 13,8 % aan in Commerzbank die in de problemen zit. De groep omvat ook Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld.

 

Deel dit artikel