Analyse
Gouden parachute: nefast voor aandeelhouder 7 jaar geleden - woensdag 18 mei 2011

Een gouden parachute of een al te royale ontslagregeling heeft in het verleden meermaals tot ergernis geleid. Uit een grondige studie blijkt nu dat deze praktijk ook de belangen van de aandeelhouders kan schaden.

Torenhoog

Een gouden parachute of een torenhoge opstapvergoeding was tot voor de financiële crisis de normaalste zaak van de wereld. De algemeen directeur of andere topkaderleden kregen in sommige gevallen tot 15 keer hun jaarsalaris uitbetaald wanneer de arbeidsovereenkomst werd stopgezet. Dit kan al snel gaan over meer dan 10 miljoen EUR. Men ging er in de bedrijfswereld immers van uit dat het anders moeilijk zou worden om talentvolle topmanagers in de onderneming te kunnen houden. Tegenstanders vonden het niet kunnen dat grote bedragen werden uitgekeerd bij ontslag terwijl aandeelhouders met de brokken zaten.

 

Tijdens de crisis werd de wetgeving verstrengd en stapten ook steeds meer bedrijven, die het financieel minder breed hadden, in het verhaal. Zo werd in ons land in april van 2010 een wet gestemd die de gouden parachute beperkt tot één jaarsalaris. De praktijk om hoge ontslagvergoedingen uit te betalen is dan ook op de terugweg, hoewel ze nog niet volledig van de aardbol is verdwenen.

 

Aandeelhouder de pineut

Een goede zaak dat deze praktijk aan belang heeft ingeboet want uit een onderzoek van drie universiteitsprofessors genaamd ‘On the Importance of Golden Parachutes’, blijkt dat de belangrijkste slachtoffers van omvangrijke gouden parachutes bij een overname de aandeelhouders zijn. Zo kregen ze over het algemeen een positief antwoord op de vraag of de algemeen directeur van een over te nemen bedrijf zijn beslissingen laat beïnvloeden door het effect dat de overname op zijn eigen vergoeding zal hebben. Denkt hij met andere woorden aan zijn eigen belang of aan dat van de aandeelhouders?

 

Om tot deze conclusie te komen bestudeerden ze 851 fusies en overnames in de periode 1999-2007. Ze bekeken in detail wat het belang was van de gouden parachute (die in werking treedt bij overname) in vergelijking met de totale vergoedingspakket na het concretiseren van de overname. In dat totale pakket zit niet alleen de gouden parachute maar ook de verkoop van de aandelen en opties die de CEO bezit (die door de overnamepremie in waarde zijn gestegen) en in sommige gevallen de overnamebonus. De onderzoekers berekenen dus welk percentage van het totale vergoedingspakket uit de gouden parachute bestaat.

 

Uit de studie blijkt nu dat wanneer het relatieve belang van de gouden parachute in het totale vergoedingspakket 10 % toeneemt, de overnamepremie gemiddeld met 5 % daalt. De algemeen directeur van het over te nemen bedrijf doet water bij de wijn omdat zijn eigen vertrekpremie er zeer royaal uitziet en hij die graag zou willen opstrijken. Hij haalt met andere woorden niet het maximum eruit voor de aandeelhouders.

 

Onze mening

Wij van onze kant zijn zeker niet tegen een schadevergoeding voor de algemeen directeur van een bedrijf, het gaat immers om een medewerker zoals een ander. Maar deze schadevergoeding moet redelijk blijven. We pleiten er al langer voor dat de uitkering niet hoger ligt dan 12 maanden loon (zoals in België). We houden trouwens in ons onderzoek rond deugdelijk bestuur van bedrijven die we opvolgen rekening met de gouden parachute. Het bedrag van de parachutes kan een impact hebben op welk risico we een aandeel meegeven.

 

Deel dit artikel