Analyse
Glencore: notering in Londen en Hongkong 7 jaar geleden - vrijdag 27 mei 2011

Op 24 mei heeft de Zwitserse grondstoffenreus zijn entree gemaakt op de beurzen van Londen (ticker GLEN.L) en Hongkong. Tot voor de introductie was Glencore altijd zeer discreet over zijn activiteiten en resultaten. De notering zal hier verandering in brengen.

Mastodont

Het Zwitserse Glencore, aanwezig op alle continenten, is op verschillende vlakken rond grondstoffen actief. Het houdt zich bezig met de productie, het transport, het verhandelen en trading. Zijn kernactiviteiten situeren zich rond landbouwgewassen (graan, maïs, katoen, cacao…). Maar de groep is ook actief op het vlak van metalen (koper, aluminium, zink, ijzererts…) en energie (olie, kolen, gas…).

 

Tot nu toe was de groep, die bijna uitsluitend in handen is van de directie en de personeelsleden (de algemeen directeur bezit zo’n 15 % van het kapitaal), één van de grootste groepen ter wereld die niet op de beurs noteerde. De beursintroductie maakt van de groep een multinational met een waarde van 60 miljard dollar.

 

Waarom naar de beurs?

Volgens ons hebben de bestaande aandeelhouders voor een beursintroductie gekozen om hun belang meer liquide te maken. Want tot nu toe moest de aandeelhouder die wilde verkopen de unanieme toestemming krijgen van de andere aandeelhouders. Het openstellen van het kapitaal zal toelaten om de aandelen makkelijker ten gelde te maken. Op 24 mei werden reeds meer dan een miljoen bestaande aandelen verhandeld (goed voor 2,2 miljard dollar of 3,6 % van het kapitaal).

 

De beursintroductie laat ook toe de nodige fondsen op te halen (met de uitgifte van nieuwe aandelen) om de groei te financieren zonder de schulden verder te doen oplopen (reeds goed voor 75 % van het eigen vermogen). De groep hoopt 7 à 8,5 miljard dollar op te halen.

 

Transparantie

Voor de traditioneel zeer discrete groep zal de beursintroductie enorme veranderingen met zich meebrengen. De groep zal zijn rekeningen moeten openbaar maken, net zoals haar contracten, onder meer rond de toekenning van mijnconcessies en het gebruik van vruchtbare gronden.

 

De beursintrede heeft ook publiek gemaakt dat de algemeen directeur van de groep, Ivan Glansenberg, één van de rijkste mensen op aarde is. Ook hij zal moeten wennen om constant in de schijnwerpers te staan.

 

Niet kopen

Bij heel wat beursintroducties ligt de prijs veel te hoog omdat de directie de vooruitzichten van het bedrijf veel te rooskleurig inschat. De komende weken zijn aanzienlijke schommelingen niet uit te sluiten. Aandelen kopen bij een beursintrede is een risicovolle bezigheid waar wij zeer weigerachtig tegenover staan.

 

Officieel slaat de operatie (bestaande aandelen op de markt gebracht + nieuwe aandelen) op 15 à 20 % van het kapitaal. Enkele fondsen (Abu Dhabi IPIC, het Singaporese staatsfonds, en enkele fondsen van Crédit Suisse) hadden echter al op voorrand afgesproken met Glencore om in te schrijven. Hierdoor bleef nog ongeveer 10 % (of 7 miljard dollar) over voor het grote publiek. De minderheidsaandeelhouders zullen weinig in de pap te brokken hebben.

 

Sinds enkele maanden kent de grondstoffensector, ondanks het recente dipje, een ware boom. De sector is evenwel zeer duur. Rekening houdend hiermee en de verwachte resultaten voor de komende jaren en het aangekondigde dividend (brutorendement nauwelijks meer dan 1 %), vinden we het aandeel duur. We raden u dan ook aan het aandeel te mijden. Bovendien wordt het bedrijf verdacht van grootschalige fraude, op termijn zou dit kunnen doorwegen.

 

Deel dit artikel