Analyse
D'Ieteren: trekt zijn verwachtingen op 7 jaar geleden - woensdag 18 mei 2011

Dankzij de goede prestaties in de autodistributie trekken we onze winstramingen lichtjes op.

We mikken nu voor 2011 en 2012 op een winst per aandeel van respectievelijk 4,27 en 4,40 EUR per aandeel. Het aandeel blijft duur.
VERKOPEN.

 

Na een goed jaarbegin verhoogt de groep haar winstverwachtingen (+5 % vóór belastingen en uitzonderlijke elementen) en brengt ze zo min of meer in overeenstemming met onze verwachtingen en die van de markt.

 

De activiteit autoverhuur (Avis Europe) zet zoals verwacht haar langzaam herstel voort maar voor de verkoop van de divisie autoruiten was het geen goed nieuws dat de voorbije winter iets milder was dan die in 2010, waardoor de omzet lichtjes ontgoochelt (+ 0 % excl. overnames en wisselkoerseffecten). Dit zou evenwel ook te verklaren zijn doordat de marketingbudgetten dit jaar minder geconcentreerd zijn ingezet bij het begin van het jaar (wat in 2010 wel het geval was).

 

We eindigen evenwel met goed nieuws, en dat is dat D'Ieteren als autodistributeur marktaandeel blijft winnen (22,11 % in april!) op de Belgische markt. Die markt zal wellicht over heel 2011 stabiel zijn t.o.v. vorig jaar. Op basis van dat gegeven hebben we onze winstramingen lichtjes opgetrokken (zie hierboven).

 

Koers op het moment van de analyse: 48,00 EUR

 

D’Ieteren is de Belgische invoerder van auto’s van de merken van de VW-groep, ook actief in autoverhuur (Avis Europe) en in autoruiten (Carglass, …).

 

Deel dit artikel