Analyse
Braziliaanse banken: Banco Santander Brasil onze favoriet 7 jaar geleden - dinsdag 24 mei 2011

Van de Braziliaanse banken die we tegen het licht hielden, is Banco Santander Brasil het interessantst.

De bank is de meest solide en de rentabiliteit heeft de grootste progressiemarge.Het aandeel is goedkoop, maar erg riskant (4).

 

Een gezonde sector

Brazilië kan bogen op een solide financieel systeem. Enerzijds heeft de herstructurering die volgde op de crisis van de jaren 90, de zwakste instellingen doen verdwijnen (van 245 in 1994 naar 160 in 2010). Anderzijds heeft de Braziliaanse regulator de banken al vrij vroeg strikte normen voor het eigen vermogen opgelegd. Zo is de aankoop van twijfelachtige activa bij wet verboden. Een en ander maakt dat de Braziliaanse banken de financiële crisis beter hebben verteerd dan de Europese of de Amerikaanse.

 

De Braziliaanse economie zou in 2011 met 4,5 % en in 2012 met 4 % groeien. De werkloosheid zal dalen, de lonen zullen stijgen en de koopkracht zal toenemen. Van de verwachte groei van de middenklasse zullen vooral de retailbanken de komende jaren profijt trekken. We rekenen er immers op dat het aantal kredietaanvragen zal toenemen (maar iets trager dan de laatste jaren) en dat er meer vraag zal zijn naar gesofistikeerde bankproducten met een hoge marge.

 

De Braziliaanse banken doen het momenteel op de beurs niet zo goed. Oorzaak, de maatregelen die de overheid neemt om een ontsporing van de inflatie te vermijden. Het klassieke wapen, een verhoging van de rente, doet de vraag naar kredieten verminderen en dat weegt op de koersen van de bankaandelen. Op het huidige niveau houden ze volgens ons rekening met de nog te verwachten renteverhogingen (we denken dat het einde stilaan in zicht komt).

 

Banco Santander Brasil

Banco Santander Brasil (BSB) is zoals de naam al laat vermoeden een dochter van het Spaanse Santander. Met een marktaandeel van ongeveer 10 % en ±2 200 kantoren is BSB de op drie na grootste retailbank van Brazilië. Ze wordt voorafgegaan door Banco do Brasil (5 000 kantoren), Itau Unibanco (5 000) en Bradesco (3 500). BSB haalt 64 % van zijn winst vóór belastingen uit zijn retailbank, 28 % uit zijn activiteit als handelsbank (voor bedrijven) en 8 % uit vermogensbeheer.

 

Volgens ons scoort BSB qua soliditeit beter dan zijn grote concurrenten. Het eigen vermogen vertegenwoordigt 20 % van de activa, tegen 10 % bij zijn concurrenten. Hierdoor beschikt de groep over een ruime marge om te investeren zonder haar soliditeit in gevaar te brengen. De core tier one zou eind 2010 volgens ramingen – BSB publiceert dit cijfer tot nu toe nog niet– 12 % bedragen hebben, waarmee de groep beter scoort dan haar Europese en Braziliaanse sectorgenoten. We verwachten wel dat dit cijfer de komende jaren wat zal dalen naarmate de activiteiten zich verder ontwikkelen.

 

Qua rentabiliteit hinkt BSB echter achterop. Behalve door het te hoge niveau van het eigen vermogen ondervindt de groep hinder van haar kleinere omvang (minder schaalvoordelen). Terwijl Itau en Bradesco een rendement op eigen vermogen halen van 20 %, ligt dat bij BSB “maar” op 15 %. De directie wil het cijfer over 3 à 4 jaar tot 20 % optillen, maar gezien de kosten die het lopende besparingsplan en de geplande openingen (100 in 2011) met zich brengen, moet er op korte termijn geen drastische verbetering verwacht worden.

 

Renteverhogingen en eerder zwakke operationele resultaten hebben de koers sinds de piek van begin 2010 zowat 30 % lager geduwd. Op dit niveau houdt de koers volgens ons rekening met nieuwe rentestijgingen en met de achterop hinkende rentabiliteit. Gezien de groeivooruitzichten voor de Braziliaanse banksector en de marge waarover BSB beschikt om zijn rentabiliteit op te krikken, zijn wij echter van mening dat de markt het aandeel sterk onderwaardeert.
We ramen de winst per aandeel voor 2011 op 1,20 USD en voor 2012 op 1,40 USD. Met een verwacht dividendrendement van 5,5 % bruto (zeer voorzichtige schatting) is het aandeel goedkoop. Het noteert aan de beurs van New York als ADR met de ISIN-code US 05967A1079.

 

En de risico’s?

In Brazilië gaat 24 % van het beschikbare inkomen naar de terugbetaling van leningen. Op dat niveau bestaat de kans dat de Brazilianen vroeg of laat hun verplichtingen niet meer kunnen nakomen. We zullen het niveau van de voorzieningen die de banken voor dubieuze kredieten moeten aanleggen nauwlettend in het oog houden. De vorming van een kredietbel is niet denkbeeldig.

 

Het Spaanse Santander bezit 80 % van de aandelen van BSB. De minderheidsaandeelhouders hebben dus niet veel in de pap te brokken. Gezien het groeiende gewicht van de Braziliaanse dochter in de resultaten van de moeder (momenteel 25 % van de winst) verwachten we echter geen problemen.

 

Deel dit artikel