Analyse
Alstom: dividend wordt gehalveerd 7 jaar geleden - donderdag 5 mei 2011

De groep heeft te laat oog gekregen voor de groeilanden en betaalt daarvoor de tol.

Ondanks de inspanningen om de activiteit aan te zwengelen, blijft het aandeel duur.
VERKOPEN.

 

Terwijl de concurrenten hun winst met 70 % zagen stijgen, daalde die van Alstom in het op 31/03 afgesloten boekjaar met meer dan 62 %. De resultaten leden onder de stijging van de lasten en de overname van de tak transmissie van Areva, maar er is meer aan de hand. De groep heeft de crisis en de daling van de inkomsten slecht verteerd en verloor haar plaats op verschillende markten aan de concurrentie. In afwachting van betere dagen voerde ze herstructureringen door die zware kosten met zich brachten. Haar liquiditeiten smolten weg (overname, te hoog dividend …) en maakten plaats voor een zware schuldenlast (meer dan 30 % van het eigen vermogen). Om de cashvoorraad te stijven wordt het dividend over 2010-11 gehalveerd (van 1,24 naar 0,62 EUR bruto). Er is wel beterschap op komst. Zo nam het orderboek in de 2de helft van het boekjaar met 10 % toe omdat Alstom eindelijk oog kreeg voor de groeilanden (investeringen en partnerships) en kan de voor het lopende boekjaar vooropgestelde marge van 7 à 8 % behouden blijven. Maar wij verwachten nog enkele zwakke jaren en we verlagen onze ramingen van de winst per aandeel voor 2011-12 van 3,84 naar 3,09 EUR en voor 2012-13 van 4,16 naar 3,64 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 41,965 EUR

 

Alstom is een Franse industriële groep, actief in energie- en milieuvoorzieningen (centrales, alternatoren, turbines, installaties om milieuverontreiniging tegen te gaan), in de dienstverlening aan elektriciteitsmaatschappijen en in transportvoorzieningen (trams, treinen, HST…). De afdeling scheepsbouw werd verkocht.

 

Deel dit artikel