Analyse
Rare klap voor Galapagos: een goede les! 7 jaar geleden - donderdag 28 april 2011

Regelmatig vragen leden ons waarom we geen biotechaandelen opvolgen en aanraden. Het antwoord op die vraag werd onlangs opnieuw pijnlijk duidelijk door de lotgevallen van Galapagos.

Op 15 april werd het aandeel Galapagos in één klap een kwart minder waard nadat het bedrijf bekendmaakte zijn onderzoek naar een bepaald geneesmiddel stop te zetten.

 

Slecht nieuws betekent zware verliezen

Het koersverloop van biotechbedrijven is zeer volatiel en sterk afhankelijk van de resultaten van onderzoek naar geneesmiddelen en van het afsluiten van partnerships. Zolang het nieuws gunstig is, evolueert de koers in positieve zin. Maar slaat er ergens iets tegen, dan is het meteen ook alle hens aan dek.

 

Een mooi voorbeeld is Tigenix, dat in maart 2010 een derde van zijn koers prijsgaf toen de Amerikaanse autoriteiten geen goedkeuring gaven voor hun middel dat kraakbeen in de knie aanmaakt. En op 15 april jongstleden was het raak voor Galapagos: het aandeel verloor in één sessie 25 % van zijn beurswaarde nadat het bedrijf een tegenvaller moest opbiechten.

 

Stopzetting

Het Belgisch-Nederlandse Galapagos heeft een eigen onderzoeksplatform waarmee het moleculen tracht te vinden die een invloed zouden kunnen hebben op vooral bot- en gewrichtsaandoeningen. Daarnaast heeft het zelf enkele geneesmiddelen in verschillende onderzoeksfases.

 

Op 15 april moest het opbiechten dat het onderzoek voor één van zijn potentiële middelen tegen reuma niet de gewenste resultaten had opgeleverd en dat er niets anders op zat dan de stekker uit het onderzoek te trekken. Een flinke tegenvaller, want net dit middel was het verst gevorderd van allemaal en één van de vijf middelen waarvoor de groep samenwerkt met Janssen Pharmaceutica.

 

Velen vragen zich nu af hoe het onderzoek naar die andere potentiële geneesmiddelen verder zal verlopen en of de samenwerking met partner Janssen Pharmaceutica geen deuk heeft gekregen. Galapagos pakte de voorbije twee jaar uit met diverse samenwerkingsverbanden en schermde daarbij met miljoenenopbrengsten gekoppeld aan zogenaamde mijlpaalbetalingen (als een doelstelling wordt gehaald, betaalt de partner). Daardoor was de beurskoers vrij hoog opgeklommen. Het feit dat die inkomsten nu op de helling komen te staan, gaf de koers een rake opdoffer.

 

Te hoog risico

Net zoals bij Galapagos hangt ook bij andere biotechbedrijven te veel af van één of twee middelen. We vinden dat een te groot risico om te nemen en telkens opnieuw stellen we vast dat de aandeelhouder de rekening krijgt gepresenteerd als er iets fout gaat. Hoe dan ook haalt slechts een beperkt aantal middelen in testfase ook effectief de eindmeet.
De biotechsector leverde de voorbije drie à vijf jaar geen extra rendement tegenover de veel veiligere farmasector en was bovendien veel volatieler. Vandaag is het o.i. veel interessanter om in grote farmabedrijven te beleggen (die door overnames ook vaak een stevige biotechtak hebben). Als middelen uit de biotechafdeling de eindmeet dan niet halen, wordt dit gecompenseerd door successen op ander terrein. Men wedt m.a.w. niet op één paard.

 

Onze voorkeur in de farmasector gaat uit naar:
Abbott Labs, Roche GS, Novartis en Glaxo SmithKline.

Deel dit artikel