Analyse
Dividend van Home Invest Belgium stijgt 7 jaar geleden - dinsdag 26 april 2011

Toch ligt de winst veel lager dan verwacht.

Ons advies blijft ongewijzigd: houden als diversificatie in residentieel vastgoed.

 

Het dividend van 2,75 EUR dat vanaf 13 mei wordt betaald, ligt 13,2 % hoger dan dat van 2010. Dat komt omdat de groep via een ander uitkeringsbeleid voortaan ook een gedeelte van de meerwaarden in het dividend wil integreren. Toch ligt de winst van 2,61 EUR voor 2010 als gevolg van een erg zwak 4de kwartaal veel lager dan verwacht. Voor 2011 en 2012 verlagen we onze winstverwachtingen per aandeel tot respectievelijk 2,70 en 2,80 EUR, terwijl we die voor de dividenden gevoelig optrekken tot 2,80 en 2,85 EUR. Eind januari kocht HIB enkele gebouwen in het Brusselse Gewest, waardoor de portefeuille nu een totale waarde heeft van 242 miljoen euro, terwijl de schuldgraad relatief beperkt blijft op zo’n 34 %. De te late oplevering van een hotel in de Brusselse Leopoldwijk zorgt voor een gerechtelijk geschil met de toekomstige exploitant Natixis over de door hem al vooraf betaalde huurgelden. Momenteel heeft dat echter geen invloed op de resultaten. Na de dividendverhoging ligt het rendement rond 4,5 %, terwijl de koers zo’n 15 % hoger ligt dan de intrinsieke waarde.

 

Koers op het moment van de analyse: 62,81 EUR

 

Deel dit artikel