Analyse
De beurzen konden de schade in maart beperken 7 jaar geleden - vrijdag 1 april 2011

De beleggers hebben duidelijk blijven focussen op het goede nieuws. Uiteindelijk kreeg enkel de Japanse beurs vorige maand serieuze klappen.

De beleggers hebben blijven focussen op het goede macro-economische nieuws en op de goede bedrijfsresultaten 2010.

 

Het is zo dat de beurzen (die sinds begin dit jaar in euro een negatief rendement van -1,6 % opleverden) door de bank genomen correct gewaardeerd zijn en dat aandelen gezien de aanhoudend lage rentevoeten voor beleggers de aangewezen keuze zijn. Bovendien puilen de balansen van de bedrijven na de recente herstructureringen en dankzij het herstel van de vraag uit van de liquiditeiten. Welnu, in tijden van lage rente is op een berg cash blijven zitten niet de beste oplossing. Bij gebrek aan grootscheepse investeringen, zoals in de telecomsector waar de verkoop van de mobiele dochter van Deutsche Telekom (+11,4 %) aan AT&T (+7,9 %) de speculaties over een concentratie aanzwengelen, zal een minstens een deel ervan aan de aandeelhouders moeten uitgekeerd worden. De meeste bedrijven verhogen trouwens hun dividend (+46 % in België), en de inkoop van eigen aandelen en de kapitaalverminderingen floreren zoals bij Telenet (+1,7%), VGP (+12,6 %) of Kinepolis (+13 %).

 

Uiteindelijk kreeg enkel de Japanse beurs in maart serieuze klappen. Het land van de rijzende zon zal een recessie niet kunnen vermijden, maar de ruimschoots door de overheid gefinancierde heropbouw zal de economische motor snel weer doen aanslaan. Dat neemt niet weg dat wij de Japanse beurs blijven vermijden wegens te duur en ongunstige demografie. Aangezien Japan zijn statuut van economische motor al lang kwijt is (minder dan 2 % van de Europese export) zullen de beproevingen die het land nu doormaakt de wereldeconomie maar in beperkte mate beïnvloeden.
Op korte termijn  zullen  ze  echter  wel  sporen  achterlaten  bij de  herverzekeraars  of  bij  bedrijven zoals Texas Instruments (-3 %), Toyota (-12,3 %) of Sony (-11 %) die fabrieken verloren of moesten stilleggen.

 

De wereldbeurzen in een oogopslag (31/03/11)
Beurs van (1)
Evolutie (%) op (2)
P/E
(2)
1 maand
1 jaar
5 jaar
Europa
-2.2
10.2
0.0
11.3
Eurozone
-1.6
7.6
-1.3
11.3
België
-1.2
5.3
-3.9
13.3
Nederland
-0.5
6.7
-1.3
11.5
Duitsland
-1.7
16.9
2.5
11.4
Frankrijk
-2.4
7.1
-0.8
11.4
Groot-Brittannië
-5.2
9.2
-0.9
10.6
Zwitserland
-3.6
7.2
3.1
12.5
Italië
-1.4
1.6
-5.3
10.8
Spanje
-1.1
5.2
-0.3
10.1
Portugal
-3.0
-0.9
-2.1
13.2
VS
-2.5
11.2
0.1
13.3
Canada
-2.7
19.1
6.5
19.1
Australië
-0.6
11.4
8.3
16.2
Japan
-11.7
-2.3
-7.6
14.4
Brazilië
0.8
7.4
15.9
12.8
Oost-Europa
1.5
17.1
2.3
11.1
India
6.4
-0.1
7.6
21.4
Hong-Kong
-1.3
8.7
5.8
13.0
(1) Returnindexen Datastream, (2) in euro op jaarbasis;
(3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

 

Op langere termijn zou de olie- en gassector, de kampioen van het eerste kwartaal (+6,9 %), profijt kunnen trekken van het feit dat kernenergie wereldwijd ter discussie gesteld wordt. Wij kopen GDF Suez (-2,1 %) en Exmar (+13,4 %).

 

De staal- en de non-ferrosector laat u beter links liggen. Ze zullen weliswaar ook van de heropbouw profiteren, maar ze zijn correct gewaardeerd.

 

 

De sectoren in een oogopslag (31/03/11)
Sectoren
(wereldindex) (1)
Evolutie (%) op (2)
P/E
(3)
1 maand
1 jaar
5 jaar
Financiële sector
-3.5
3.5
-5.1
13.5
Consumptiegoederen
-2.3
12.6
4.4
14.7
Voeding en Drank
-0.1
11.5
8.4
13.6
Distributie
-2.5
6.2
1.9
17.2
Gezondheid & Farma
-1.8
1.6
0.4
16.9
Olie en Gas
-0.4
22.2
4.8
14.5
Nutsbedrijven
-3.0
0.9
1.9
13.4
Chemie
-0.6
28.6
11.6
16.6
Autosector
-5.1
22.0
1.2
12.1
Staal, Non-ferro, Mijnen
-1.9
11.8
8.8
17.0
Bouw
2.6
10.7
-0.3
16.2
Vastgoed
-2.3
11.1
-2.5
14.3
Div. Industr. & Diensten
-1.4
17.8
2.6
16.9
Media
-4.1
15.4
-0.4
18.3
Reizen & Vrije Tijd
-4.1
11.7
-1.0
17.9
Telecomoperatoren
-0.4
14.4
4.8
12.4
Spitstechnologie
-4.7
7.3
1.0
16.8
(1) Returnindexen Datastream; (2) in euro op jaarbasis;
(3) verhouding koers/courante winst (buiten uitzonderlijke elementen).

Deel dit artikel