Analyse
Converteerbare obligatie Cofinimmo: niet interessant! 7 jaar geleden - woensdag 20 april 2011

Sinds afgelopen maandag en tot en met woensdag 20 april kunnen bestaande aandeelhouders van Cofinimmo intekenen op converteerbare obligaties van de vastgoedbevak.

 

Tien coupons nr. 19 (of nr. 8 van de bevoorrechte aandelen 1, of nr. 7 van de bevoorrrechte aandelen 2) geven de mogelijkheid om in te tekenen op 1 obligatie met een nominale waarde van 116,60 EUR en een looptijd van 5 jaar (tot 28 april 2016). De obligatie kost 116,60 EUR, levert een nettorendement op van 2,66% (3,125% bruto) en kan tijdens de looptijd door de obligatiehouder omgezet worden in 1 aandeel Cofinimmo. Behoudens een vervroegde terugbetaling door de emittent wordt de obligatie op eindvervaldag terugbetaald in contanten.

 

Wie de obligatie koopt, heeft de mogelijkheid om in de komende 5 jaar een aandeel Cofinimmo te verwerven, een optie die pas interessant is wanneer de koers van Cofinimmo de kaap van 116,60 EUR overschrijdt. Wij geloven niet dat het zo’n vaart zal lopen. Bovendien kan u op de beurs momenteel voor om en bij de 100 EUR een aandeel van Cofinimmo kopen dat een verwacht nettodividendrendement van 5,5% of zelfs meer oplevert. Uiteraard hebt u dan niet de garantie dat u na 5 jaar uw inleg volledig kan recupereren en zijn de toekomstige dividenden niet gegarandeerd maar het hogere verwachte rendement compenseert ons inziens ruimschoots het grotere risico. Ook als loutere obligatiebelegging is de converteerbare obligatie van Cofinimmo verre van interessant. Er zijn kasbons en termijnrekeningen op 5 jaar te vinden die een nettorendement van meer dan 3% opleveren. Kortom, we zouden deze obligatie van Cofinimmo links laten liggen.

 

Niet intekenen. De aandelen Cofinimmo die u heeft mag u niettemin bijhouden.

 

Deel dit artikel