Analyse
Te snel, te kort 7 jaar geleden - woensdag 23 maart 2011

Beleggers houden hun aandelen minder lang.

Op de meeste beurzen houden de beleggers hun aandelen gemiddeld hooguit een jaar in portefeuille. Vroeger was dat meerdere jaren. Wat moeten we van die evolutie denken?

 

Het is een feit dat de technologische ontwikkelingen heel wat veranderingen hebben teweeggebracht. Vandaag kunnen ook beleggers met een bescheiden kapitaal dankzij internet rechtstreeks informatie opvragen en via een onlinebroker aandelen met een ongeëvenaarde snelheid en comfort verhandelen. Daarnaast speelt de technologie in op een instinct dat lang bestond: de trend om aandelen overdreven op te zadelen met het gewicht van de actualiteit. De emotie neemt het over van de redelijkheid.
Indien het bekorten van de “houdbaarheidsperiode” van aandelen voortvloeit uit nieuwe informatie (nieuwe ramingen van winsten en dividenden op lange termijn) dan zou dat de beurs ten goede komen. Maar het gaat eerder om oppervlakkinge reacties die in de hand gewerkt worden doordat aankoop of verkoop binnen klikbereik is. Een aardbeving gevolgd door een tsunami in Japan? Hoe dramatisch ook, deze gebeurtenis moet rustig geanalyseerd worden en mag geen paniekreactie uitlokken.

 

Een van de kwalijke gevolgen van dat het kortetermijndenken is een overdreven koersvolatiliteit, of die nu specifiek voor een of ander aandeel is of algemeen zoals bij een macro-economische schok (denk aan de crisis 2008-09). Het kortetermijndenken kan ook negatief inwerken op de strategie van een onderneming: vanuit de wetenschap dat ze het risico lopen beoordeeld te worden op de resultaten van een kwartaal of een semester, kunnen de managers bijvoorbeeld beslissen om af te zien van een nochtans interessante investering.

 

Verstandige beleggers laten bedrijven die hun strategie ondergeschikt maken aan het kortetermijndenken van de beurs links liggen. Ze bekijken overdreven koersreacties geval per geval en proberen er profijt van te trekken. Ze kopen enkel aandelen die goedkoop worden of blijven en verkopen degene die duur worden of blijven. Zonder verdere emotionele bespiegelingen …

 

Deel dit artikel