Analyse
Logica: schuchtere doelstellingen 7 jaar geleden - vrijdag 4 maart 2011

Het herstel zet zich geleidelijk door en het resultaat 2010 was beter dan verwacht.

Maar de vooruitzichten van de groep voor 2011 vallen tegen. Het aandeel is goedkoop.
KOPEN.

 

Logica heeft 2010 met 13,40 pence winst per aandeel afgesloten, wat beter is dan verwacht (wij mikten op 12,16 p.). De opleving van de activiteit, die al merkbaar was in het 3de kwartaal (+1 %) versnelde in de laatste drie maanden van het jaar (+4 %), zodat de jaaromzet (+1 %) sterker groeide dan voorzien. Bovendien nam de belastingdruk af.
Maar dat wil niet zeggen dat alles rozengeur en maneschijn is. Ondanks de omzetgroei en de herstructureringsinspanningen stagneerde de bedrijfsmarge (7,36 %). En voor dit jaar rekent de groep maar op 2 à 5 % omzetgroei en een lichte verbetering van de rentabiliteit. Een voorzichtige doelstelling die erop lijkt te wijzen dat het stijgingspotentieel van de marges beperkt is. Dat is volgens ons te wijten aan de sterke concurrentie in de sector. Logica geeft er overigens de voorkeur aan om zijn halfjaarlijks dividend niet op te trekken (2,30 pence bruto), wat het dividend over 2010 op 4,20 pence bruto brengt (rendement van 3,1 % bruto). We ramen de courante winst per aandeel voor 2011 op 13,40 pence en voor 2012 op 14,70 pence. De koers houdt volgens ons echter ruimschoots rekening met de onzekerheden.

 

Koers op het moment van de analyse: 135,8 pence

 

De Britse groep Logica is gespecialiseerd in informaticadiensten en actief in Europa (UK, Frankrijk, Nederland, Scandinavië).

 

Deel dit artikel