Analyse
IBA: zware investeringen voor de boeg 7 jaar geleden - woensdag 16 maart 2011

De winst 2010 (0,23 EUR p.a.) kwam lichtjes boven onze verwachtingen uit, maar de globale rentabiliteit van de activiteiten blijft ontgoochelen.

Gezien de investeringen die nodig zijn, zal de farmadivisie verlieslatend blijven tot in 2015. Het aandeel is o.i. nog altijd duur.
VERKOPEN.

 

De verkoop van de protonentherapiesystemen (50 % v.d. omzet van de divisie apparatuur) had aan het einde van boekjaar 2010 de wind in de zeilen. Daardoor klommen de marges van de divisie (44 % van de groeps-omzet) opnieuw tot een aardig niveau (9,1 %) en het management denkt dat niveau te kunnen aanhouden, temeer omdat vanaf 2012 de onderhoudscontracten voor steeds meer recurrente inkomsten zullen zorgen (15 à 20 % van de divisie-omzet tegen 2015). De divisie radio-isotopen (56 % van de omzet) blijft echter ontgoochelen. De prijzen blijven onder druk staan in de VS en de kosten (marketing, aanpassing fabrieken, verkrijgen goedkeuringen, enz.) verbonden aan de commercialisering (normaal vanaf 2012) van "eigen" medische tracers (door de groep gepatenteerde molecules) blijven erg hoog, en dat zal niet veranderen. De divisie zal wellicht verlieslatend blijven tot in 2015, met verliezen op jaarbasis van 0,2 tot 0,4 EUR per aandeel. Zelfs al noopt de evolutie in de apparatuurtak dus tot optimisme, schroeven we onze winstramingen voor 2011 en 2012 fors terug: van 0,7 en 0,8 EUR naar 0,16 en 0,26 EUR per aandeel. Dochter Bioassays staat intussen nog altijd te koop.

 

Koers op het moment van de analyse: 8,24 EUR

 

Belgisch bedrijf dat zich toelegt op de strijd tegen kanker en dat deeltjesversnellers voor medisch en industrieel gebruik produceert. De groep produceert en verdeelt ook radio-isotopen.

 

Deel dit artikel