Analyse
General Electric: geen paniekvoetbal ! 7 jaar geleden - vrijdag 18 maart 2011

De emoties rond het nucleair risico in Japan laaien hoog op en dat vertaalde zich in een forse koersdaling voor GE. De koersevolutie zal de komende weken mogelijk volatiel blijven maar de fundamentele groeivooruitzichten blijven intact.

Goedkoop aandeel. 
Kopen.

 

De psychologische impact van de situatie in Fukushima is begrijpelijkerwijs erg groot en op korte termijn zal de nucleaire divisie van General Electric daarvan de gevolgen voelen (stilleggen risicovollere centrales, inplantingsstudies nieuwe sites, ...). Temeer omdat de reactortechnologie in Fukushima van GE-makelij is. Op langere termijn denken we echter niet dat de groep zal lijden onder een grotere invraagstelling van kernenergie (stijging wereldwijde energiebehoefte, geleidelijke uitputting fossiele brandstoffen, enz.).

 

We doen dus niet aan paniekvoetbal.

 

De verantwoordelijkheid van GE is niet in het geding en gezien de evolutie van zijn technologie intussen zal ook de imagoschade wellicht beperkt blijven. Bovendien vertegenwoordigt kernenergie maar een heel klein deel van de activiteiten (1 miljard USD op een omzet van 150 miljard) en kunnen de bestellingen in andere divisies (windmolens, pijpleidingen, ...) perfect een tijdelijke daling in de nucleaire tak opvangen.

 

Uit voorzichtigheid schroeven we onze winstramingen toch een beetje terug: van 1,25 naar 1,19 USD voor 2011 en van 1,33 naar 1,23 USD voor 2012.

 

Koers op het moment van de analyse : 19,53 USD

 

General Electric is een Amerikaanse conglomeraat, dikwijls voorgesteld als een microkosmos van de VS-economie want actief op uiteenlopende domeinen: industriële uitrustingsgoederen (vliegtuigmotoren, turbines voor windmolens, kerncentrales, enz.), gezondheid (diagnostiek) en financiële diensten (hypotheekleningen, verbruikskredieten). De groep besliste onlangs om zich terug te trekken uit de mediasector. 


 

Deel dit artikel