Analyse
VGP: akkoord met nieuwe kapitaalpartner 7 jaar geleden - dinsdag 1 februari 2011

Om zijn toekomstige groei zonder bijkomende bankschulden te kunnen financieren verkocht VGP een deel van zijn portefeuille.

De toekomst oogt mooi, maar het aandeel is duur.
VERKOPEN.

 

Begin december sloot VGP met een gespecialiseerd vastgoedfonds een principeakkoord i.v.m. de verkoop van 80 % van zes van zijn negentien bedrijfsparken in Midden-Europa. De transactie, die in het eerste kwartaal van dit jaar zou afgerond worden, is meer dan 300 miljoen euro waard. VGP behoudt de resterende 20 % en zal de parken blijven beheren. Het geld van de verkoop – die ongetwijfeld ook een mooie meerwaarde oplevert - wil de groep vooral gebruiken om haar reserve gronden uit te breiden. Die is nog goed voor een jaar en moet dus stilaan aangevuld worden. Zo heeft VGP de grootste moeite om de fors aantrekkende vraag naar bedrijfsruimte in Tsjechië te volgen. Belangrijk is dat de verkoop van een stukje van de portefeuille VGP opnieuw wat meer financiële ademruimte geeft om nieuwe projecten op te starten en de groep zich zo voort kan concentreren op haar kernactiviteit, te weten projectontwikkeling. De schuldgraad (42,4 % van de totale activa op 30/06/2010) was zeker nog niet zorgwekkend en liet nog een zekere expansie (door middel van bankschulden) toe, maar op langere termijn moest er toch een oplossing komen. Een kapitaalverhoging lijkt na deze operatie niet meer aan de orde.

 

Koers op het moment van de analyse : 16,33 EUR

 

VGP is een vastgoedgroep gespecialiseerd in de ontwikkeling en het beheer van logistiek en semi-industrieel vastgoed in Centraal-Europa.

 

Deel dit artikel