Analyse
NBB: aandeelhouders halen weer bakzeil 7 jaar geleden - woensdag 9 februari 2011

Privé-aandeelhouders incasseren weer enkele tegenvallers. De juridische strijd blijft echter lopen.

De Nationale Bank van België (NBB), dat taken uitvoert van algemeen belang uit en onder andere goud- en valutareserves beheert, is een speciaal geval op de beurs: de helft van de aandelen zijn in handen van de Belgische staat, de andere helft is beursgenoteerd en in handen van het publiek. En al jaren staan de privé-aandeelhouders met getrokken zwaarden tegenover de staat. De aandeelhouders tekenen bezwaar aan tegen het feit dat het eigen vermogen van de bank geleidelijk aan wordt doorgesluisd naar de autoriteiten, die zich een groot deel van de inkomsten, (goud)reserves en meerwaarden op de reserves toeëigenen. Verschillende rechtszaken lopen momenteeel maar gaven tot nu toe geen resultaat.

Handdoek in de ring?

2010 bracht weinig soelaas voor de privé-aandeelhouders.

De belangenverdediger Deminor, die verschillende procedures heeft lopen, vecht onder andere de wet van 3 april 2009 aan en het feit dat slechts 25 % van de winst van de bank in de reserves wordt opgenomen (tegenover 69 % in 2008) en dat zo een groot deel van de winst in de zakken van de staat verdwijnt. In juni wees het Grondwettelijk Hof de vraag af.

Een andere zaak van Deminor gaat over het verstrijken van het emissierecht van bankbiljetten van de bank. Want sinds de invoering van de euro, drukt de NBB geen biljetten meer. Een deel van de aanzienlijke reserves van de bank zou dan ook moeten uitgekeerd worden aan de aandeelhouders volgens Deminor. Maar het hof van beroep van Brussel heeft dit verworpen.

De klagers lijken in deze uitputtingsslag een beetje de moed te verliezen en besloten af te zien van een verdere juridische procedure (op Europees niveau) en Deminor lijkt nog moeilijk steun van zijn cliënten te krijgen om een cassatieprocedure aan te spannen.

Juridische strijd gaat verder

Toch betekent dit nog niet het einde van de juridische procedures. Advocaat Arnauts, die het dossier van collega Modrikamen overnam, heeft nog twee zaken lopen.

In de eerste zaak moet het hof van beroep beslissen of de privé-aandeelhouders recht hebben op een schadevergoeding van 9 334 EUR per aandeel, als compensatie voor de overdracht van de meerwaarde op goud aan de staat. Het hof van beroep moet zich nog uitspreken.

In een tweede zaak, die pas in 2010 werd gestart nadat kort daarvoor een eerste klacht zonder gevolg werd geklasseerd, loopt een onderzoek naar mogelijke koersmanipulatie waarbij sommige partijen de koers van de NBB systematisch naar beneden zouden duwen. Het is onmogelijk om de slaagkansen ervan in te schatten maar vast staat dat er in 2011 zeker nog een nieuwe episode komt.

Hoog risico

Ook zeker is dat de aandeelhouder (ondertussen) steeds zal kunnen rekenen op een mooi nettodividend.

Terwijl de huidige koers schommelt rond de 3 300 EUR, was de boekhoudkundige waarde eind 2009 9 698 EUR of 8 367 EUR na aftrek van 1/5 van het reservefonds (deel dat volgens de statuten bij het verstrijken van het emissierecht van de bank aan de Belgische staat toekomt) en zonder rekening te houden met de goud- en valutareserves. Met de winst gerealiseerd in 2010 zal dit ongetwijfeld nu nog een stuk hoger liggen.

Hoewel het risico van een belegging in aandelen NBB in sé weinig riskant is (een faillissement is zo goed als uitgesloten en een dividend verzekerd) schuilt wel het gevaar dat wanneer Deminor eerstdaags zou besluiten om de stekker er definitief uit te trekken, de door de processen opgehitste koers terug ineenstuikt. Een ontwikkeling die nog kan toenemen wanneer ook de overige nog lopende processen op een sisser zouden uitdraaien.

Niet meer kopen

Hoewel het aandeel nog altijd intrinsiek goedkoop is, zouden we gezien de toegenomen onzekerheid en (koersdalings)risico op korte termijn het aandeel momenteel niet meer (speculatief) kopen. U mag het wel rustig in portefeuille houden.

Deel dit artikel