Analyse
IRIS: tweede semester beter dan verwacht 7 jaar geleden - vrijdag 11 februari 2011

Zag het er voor 2010 oorspronkelijk even slecht als voor 2009, het resultaat valt al bij al mee en de orders nodigen uit tot optimisme.

 

Correct gewaardeerd aandeel.
HOUDEN.

 

Na een eerste semester dat getekend was door besparingen in de overheidssector (1/5 van de omzet) hielden wij er rekening mee dat de omzet en de bedrijfswinst in 2010 zouden stagneren en de totale winst zou dalen. Maar de tweede jaarhelft was beter dan verwacht. Met 4,5 % lag de bedrijfsmarge vorig jaar nog wel lager dan in 2009 (4,9 %), maar dankzij de laatste maanden klokte de omzet 15 % hoger af. De akkoorden met distributeurs en andere partners werpen vruchten af en de groep heeft hard geknokt om contracten binnen te halen (met wellicht toegevingen op de prijzen). Per saldo lag de bedrijfswinst 4 % hoger dan in 2009 en klom de winst per aandeel, opgekrikt door betere financiële resultaten, met 10 % tot ±2,10 EUR. Voor dit jaar houden we onze raming van de winst per aandeel op een voorzichtige 2,80 EUR. Vermits investeren in de oplossingen die Iris biedt, de klanten duidelijk een hoge return oplevert en er voor de markt waarop de groep actief is een groei van gemiddeld 10 % per jaar verwacht wordt, ziet het er voor de jaren daarna stukken beter uit. Bovendien moet het (tot nu toe kostelijke) partnerschap met Canon, dat 17 % van het kapitaal van Iris bezit, vanaf volgend jaar tot de winst beginnen bijdragen.

 

Koers op het moment van de analyse: 37,9 EUR

 

Het Belgisch informaticabedrijf Iris ontwikkelt systemen en levert diensten voor het scannen, beheren, archiveren en stockeren van documenten.

 

Deel dit artikel