Analyse
Beursfusies: wat zijn de gevolgen ? 7 jaar geleden - donderdag 10 februari 2011

De beurssector is in beroering sinds de London Stock Exchange zijn nakende fusie met de beurs van Toronto aankondigde en NYSE Euronext liet weten dat het van plan is samen te gaan met de Deutsche Börse.

Achter die toenaderingen schuilt een open oorlog tussen de traditionele beurzen en diverse alternatieve marktplaatsen of transactieplatforms. Die laatste snoepen heel wat marktaandeel af doordat ze lagere kosten hanteren. De NYSE, Deutsche Börse en andere historische spelers zijn dan ook op zoek naar manieren om meer kosten te besparen (informatica, administratie, enz.) en meer inkomsten te vergaren (klanten nieuwe diensten aanbieden).

Mogelijke gevolgen ?

- Zal de groep Nasdaq OMX, waarvan het aandeel tot onze selectie behoort,lijden onder die aangekondigde fusies ?
Om minder afhankelijk te worden van enkel de aandelenhandel, maakt Nasdaq OMX al sinds een jaar werk van een grotere diversificatie van zijn inkomsten: diensten aan bedrijven, de verkoop van technologieën, afgeleide producten, enz. En niet zonder succes, als we afgaan op de recentste kwartaalresultaten. Als Nasdaq OMX zich op de derivatenmarkt (die het als een groeipool beschouwt) niet wil laten wegdrummen door de nieuwe Amerikaans-Europese rivaal die zal ontstaan uit de fusie van de NYSE en Deutsche Börse, dan zal het evenwel uit zijn pijp moeten komen. Een mogelijkheid is een overnamebod te doen op de Chicago Board Options Exchange (CBOE), de andere Amerikaanse speler die actief is in de sector en die sinds kort ook noteert aan de beurs. Maar al is CBOE nog niet half zo groot als Nasdaq OMX, toch zou een dergelijke overname wellicht een zware dobber worden. Het aandeel CBOE is ook duur en wellicht zal Nasdaq OMX dus niet geneigd zijn om een hoge premie te bieden.

Als we de verschillende beursgenoteerde beursoperatoren nog eens op een rijtje zetten, en rekening houden met de recente beursklim, dan blijft onze voorkeur uitgaan naar Nasdaq OMX. Ook na de recente koersstijging blijft het aandeel o.i. goedkoop. U mag nog altijd kopen als u het hoge risico aanvaardt (hoofdzakelijk wanneer Nasdaq OMX een overnamebod zou uitbrengen op een derde partij), en vanuit de optiek dat ook het omgekeerde scenario niet onmogelijk is: een bod van CBOE op Nasdaq OMX bijvoorbeeld.


- Het aandeel van NYSE Euronext noteert niet met een grote décote. We raden u dan ook niet aan om het te kopen, houden mag wel.


- Het aandeel CBOE is duur. Afblijven.


- De andere beursgenoteerde platformen in de VS, CME en ICE, zijn correct gewaardeerd. Niet kopen.

 

Verandert er iets voor de beleggers?

De fusies tussen beurzen hebben vooral tot doel om de kosten te doen dalen en om de klanten (banken, brokers …) toe te laten effecten te verhandelen tegen gunstiger tarieven (tarieven die kunnen concurreren met die van alternatieve platforms).
De nakende fusies tussen de beurzen van Londen en van Toronto en tussen NYSE Euronext en Deutsche Börse gaan in die richting: volgens NYSE Euronext en Deutsche Börse zal het delen van hun informatica-infrastructuur, hun administratieve diensten enz. voor zowat 300 miljoen euro (±13 % van hun kosten) besparingen opleveren.
Wij gaan er dan ook van uit dat die fusies de transactietarieven voor institutionele klanten zullen doen dalen, zoals ook gebeurde na de fusie van de beurzen van Brussel, Parijs, Amsterdam en Lissabon binnen Euronext. De fusie van NYSE Euronext/ Deutsche Börse zou vooral verhandelingen op de Duitse markt goedkoper maken.

Maar opgelet! Het is niet zeker dat de individuele belegger er profijt zal van trekken. Het zijn de financiële tussenpersonen die beslissen of de daling van de tarieven aan de klant wordt doorberekend. Wij zijn er natuurlijk voorstander van.
We herinneren er overigens aan dat uw bankier of broker verplicht is om de orders van zijn klant uit te voeren op het gunstigste platform (zowel wat de kosten als wat de koers, de snelheid van uitvoering enz. betreft). Wij zullen erover waken dat dit principe wel degelijk toegepast wordt.


Deel dit artikel