Analyse
Barclays Bank : herstructurering duurt voort 7 jaar geleden - donderdag 17 februari 2011

Het kwartaalresultaat is goed maar we blijven ons afvragen of de groep in staat is om haar rentabiliteit gevoelig op te krikken.

Correct gewaardeerd aandeel.
Houden
.

 

Barclays mikt tegen 2013 op een rendement op eigen vermogen van 15 % ( t.o.v. slechts 8,7 % in 2010). Om dat doel te bereiken, wil de bank hetzelfde recept volgen als veel van haar concurrenten de voorbije maanden: een daling van de voorzieningen, kostenbesparingen (in 2010 : stijging van 20 %) en de verkoop van activa (Rusland, Indonesië). In de investeringsbank zal elke activiteit onder de loep worden genomen en worden stopgezet indien ze onvoldoende bijdraagt aan de rentabiliteitsdoelstellingen. Barclays sloot 2010 af met een erg goede Core Tier One van 10,8 %, maar het minimumniveau dat door de Engelse toezichthouder zal worden geëist, is nog altijd niet gekend. Als dat hoger zou liggen dan de Europese minima (wat waarschijnlijk is), zal dat een bijkomende hinderpaal zijn om het rendement op het eigen vermogen omhoog te krijgen. Dat is ook de reden waarom de groep minder dan 20 % van haar winst uitkeert aan haar aandeelhouders (brutodividend 5,5 pence). Ondanks het goede kwartaalresultaat schroeven we onze winstraming voor 2011 terug van 40 pence per aandeel naar 38. Voor 2012 mikken we nog altijd op 42 pence. Het risiconiveau blijft hoog (4).

 

Koers op het moment van de analyse : 329 pence

 

Barclays Bank is een Britse bank, actief als retailbank en als zakenbank. Overleefde de crisis zonder overheidssteun, verhoogde zijn kapitaal en stootte een belangrijke divisie vermogensbeheer af. Nam eind 2009 de Amerikaanse activiteiten van zakenbank Lehman Brothers over.


Deel dit artikel