Analyse
China Medical Technologies: een nieuw (Chinees) aandeel in onze sélectie 7 jaar geleden - vrijdag 7 januari 2011

De Chinese specialist op het vlak van in-vitro diagnosesystemen maakte eerst een periode van forse groei door maar heeft het vandaag wat moeilijker en wordt nu door veel beleggers wantrouwig bekeken.

Nochtans beschikt het bedrijf o.i. over voldoende troeven om terug op te veren en lijkt het ons een goed moment om dit goedkope aandeel op zak te steken.
KOPEN.

 

Groeipijnen

CMED is de belangrijkste Chinese speler voor IVD-systemen (op basis van o.a. bloed, urine, enz.). In 2004 was het bedrijf een van de eerste dat in China automatische diagnosekits en tests op de markt bracht op basis van de ECLIA-technologie. Intussen commercialiseert het 95 van die ECLIA-tests, voor toepassing in diverse domeinen (schildklierafwijkingen, diabetes, hepatitis, tumoren, ...). Om de concurrentie van de grote westerse laboratoria te ontwijken, concentreerde CMED zich aanvankelijk vooral op kleinere ziekenhuizen (minder interessant voor grote labo's door lagere volumes). Die strategie, samen met het feit dat CMED toen nog weinig of geen lokale concurrenten had, leverde vruchten op: van 2004 tot 2009 groeide de activiteit met bijna 50 % op jaarbasis. Dat succes bleef niet onopgemerkt en vrij snel staken er lokale concurrenten de kop op, die net zoals CMED konden profiteren van lage productiekosten (lage lonen). Om zijn marktaandeel te vrijwaren, moest CMED ingrijpen: gratis systemen voor ziekenhuizen en forse kortingen op de verkoopprijzen. Dat bleef niet zonder gevolgen: de inkomsten uit de ECLIA-tests vielen tijdens het boekjaar 2009-2010 (einde 31/03) terug met 33 % en de rentabiliteit kreeg een knauw. Maar intussen groeit de ECLIA-activiteit opnieuw (+8,7 % 2de kwartaal '10-'11).

 

Andere vaten aanboren

CMED was zich bewust van de te lage diversificatie van zijn aanbod (vooral ECLIA) en ging bij grotere ziekenhuizen op zoek naar nieuwe bronnen voor groei. Het bedrijf kocht daarvoor twee nieuwe technologieën aan (FISH of fluorescent in situ hybridization in 2007 en SPR of surface plasmon resonance in 2008) met een hoge toegevoegde waarde en een hoge rentabiliteit. CMED heeft niet het alleenrecht op die technologieën maar kan er wel het verschil mee maken t.o.v. zijn lokale concurrenten (die niet dezelfde technologische en vooral financiële middelen hebben). Anderzijds treedt het nu wel in concurrentie met de grote labo's (Abbott, Roche, Johnson & Johnson, Beckman Coulter) maar t.o.v. die reuzen heeft CMED het voordeel dat het goedkoper kan produceren en dus ook goedkopere tests kan aanbieden.

 

Daarnaast ontwikkelde CMED een eigen "sales force" voor zijn grote klanten. In tegenstelling tot de ECLIA-tests (verdeling via extern netwerk) worden de FISH-tests door eigen commercieel personeel (ruim 200 mensen aangeworven) voorgesteld aan de Chinese ziekenhuizen. Die strategie vertaalt zich in een marktaandeel van meer dan 90 % voor FISH-tests in China. De SPR-tests worden nog maar een paar maand gecommercialiseerd maar moeten voordeel kunnen halen uit het bestaande verkoopapparaat en ook schaalvoordelen opleveren.

 

Niet zonder risico's

Ondanks een doordachte strategie is het aandeel van CMED zeker niet risicoloos: de concurrentie voor de ECLIA-tests is groot en de investeringen (aankoop technologieën, eigen verkopers) wegen op de winst: het vorige boekjaar werd afgesloten met een verlies van 0,46 USD per aandeel (excl. niet-recurrente elementen). En om zijn acquisities te financieren, moest CMED schulden aangaan. De schuldgraad is allerminst alarmerend (gearing:90 %) maar door de operationele onzekerheden maken veel beleggers zich toch zorgen.

 

Financiën onder controle

Op een schaal tot 5 geven wij het aandeel een risicograad van 4, maar toch wordt de koers o.i. te zwaar afgestraft. Enerzijds omdat CMED zopas een deel van zijn schuld die in 2011 op vervaldag komt, heeft geherfinancierd. Weliswaar tegen een rentevoet van 6,5 % i.p.v. 3,5 % voorheen, maar de eerste deadline is wel verschoven naar 2013. Anderzijds genereren de activiteiten flink wat cash. Op basis van voorzichtige ramingen denken we dat die cash probleemloos zal volstaan om de terugbetaling in 2013 te doen. De huidige kasmiddelen vertegenwoordigen trouwens al bijna de helft van het terug te betalen bedrag.

 

Geschikt moment

CMED beleeft een moeilijke periode maar de genomen maatregelen (prijsdalingen, nieuwe technologieën) zullen de activiteit o.i. weer laten aantrekken. Tot 2014 mikken we op een gemiddelde groei van 17 % per jaar. De schaalvoordelen moeten de winst kunnen stimuleren. Zonder uitzonderlijke elementen tippen we op een verlies van 0,10 USD voor dit boekjaar en een winst van resp. 0,15 en 0,63 USD voor de twee volgende boekjaren.

 

Het wantrouwen van de beleggers lijkt ons overdreven en we raden u aan om van de lage koers te profiteren om te kopen.
Nu woensdag 12 januari zullen we trouwens 350 aandelen CMED kopen voor onze eigen portefeuille.

 

Deel dit artikel