Analyse
Zurich Financial Services legt de lat voor zichzelf vrij hoog 7 jaar geleden - woensdag 8 december 2010

De Zwitserse verzekeraar kondigde een rist ambitieuze maar niet onmogelijke maatregelen aan.

Zelfs op basis van voorzichtige prognoses is het aandeel volgens ons goedkoop. 
Kopen.

 

Zurich Financial Services heeft meer toelichting verstrekt over zijn financiële doelstellingen. Op basis daarvan handhaven we onze winstramingen op 26,70 CHF voor 2011 en 28 CHF voor 2012. De groep legt de lat voor zichzelf vrij hoog en mikt op middellange termijn op een rendement op eigen vermogen van 16 %. Geen makkelijke opdracht, zeker niet in het licht van de recente prestaties op dat vlak. De inspanningen zullen zich toespitsen op de tak schadeverzekeringen, die zwaar weegt op de globale activiteit van de groep. De verhouding kosten/inkomsten die Zurich hier ambieert, ligt een stuk lager dan bij de grote concurrenten.

 

Om dat te realiseren, zullen de activiteitenportefeuilles worden uitgezuiverd, komen er prijsverhogingen en zal er werk worden gemaakt van 350 miljoen Zwitserse frank kostenbesparingen (2/3 van de totale besparingen die de groep ambieert). Toch denken we dat dit haalbaar is.

 

Daarnaast denkt de groep haar gulle dividendbeleid te kunnen handhaven. Zurich betaalde een brutodividend van 16 CHF uit over boekjaar 2009, voor 2010 mikken we op 16,50 CHF (7 % bruto) en voor 2011 op 17 CHF.

 

Koers op het moment van de analyse : 237,50 CHF

 

De Zwitserse verzekeringsmaatschappij Zurich is aanwezig in 150 landen in Europa, Zuidoost-Azië, Noord- en Zuid-Amerika. De groep is gespecialiseerd in schadeverzekeringen, maar is ook nog actief is in de tak leven.

 

 

Deel dit artikel