Analyse
Teleflex, een bedrijf in mutatie 7 jaar geleden - maandag 6 december 2010

De van oudsher gediversifieerde Amerikaanse groep is zich aan het omvormen tot een zuiver medisch bedrijf.

Het aandeel is goedkoop.
KOPEN.

 

(Te) gediversifieerde groep

Teleflex omvat drie afdelingen die weinig met elkaar te maken hebben.

 

Teleflex Medical produceert en verkoopt medische instrumenten, toestellen en wegwerpproducten, die vooral op intensive care, in de chirurgie en in de cardiologie gebruikt worden. Teleflex Medical levert aan ziekenhuizen en verleners van geneeskundige zorgen (84 % van de omzet), fabrikanten van medische producten (10 %) en de thuisverpleging (6 %).

Teleflex Aerospace levert systemen voor de verwerking van luchtvracht, containers voor het opslaan …

Teleflex Marine produceert motoren, stuurinrichtingen, boordinstrumenten enz. voor pleziervaartuigen.

 

Focus op medische sector

De laatste jaren heeft Teleflex zich uit verschillende weinig winstgevende industriële activiteiten teruggetrokken om zich te focussen op zijn medische divisie. Dit jaar nog verkocht de groep de secties “bovenbouw van schepen” en “stuurinrichtingen van vliegtuigen”. De medische activiteiten genereerden eind vorig jaar 75 % van de omzet en 90 % van het bedrijfsresultaat, tegen 33 en 60 % eind 2006. Gezien het gebrek aan synergieën tussen de drie polen lijkt het ons logisch dat die tendens zich doorzet, temeer daar de medische divisie veruit de meest winstgevende is en regelmatige inkomsten genereert : zowat 90 % van de omzet is afkomstig van wegwerpproducten. Zolang de transformatie niet voltooid is, zal Teleflex door de markt echter op zijn minst gedeeltelijk beschouwd worden als een conglomeraat. Welnu, beleggers hebben dat niet graag. Vandaar de traditionele décote van een conglomeraat of holding. Ze hebben liever een bedrijf dat maar op één domein actief is, dat is makkelijker te “lezen”. Bovendien bestaat het risico dat de middelen binnen een conglomeraat niet optimaal verdeeld worden. We denken dan ook dat de verdere omvorming tot een louter medische speler de koers ten goede zal komen.

 

Overname met weerhaakje

In 2007 nam Teleflex het Amerikaanse Arrow International over, een zeer innoverend bedrijf dat gespecialiseerd is in therapeutische katheters en hartondersteunende systemen. Het ging om een grote overname: Arrow vertegenwoordigt ongeveer 30 % van de omzet en van het bedrijfsresultaat van Teleflex. In het overnamejaar gaf de FDA, de Amerikaanse autoriteit die de farmasector controleert, Arrow een waarschuwing m.b.t. zijn productieprocédé. Het risico dat er een verkoopsverbod komt, is o.i. echter erg klein. Teleflex heeft immers al een aantal problemen opgelost en zal er volgens ons in slagen om de opdracht tot een goed einde te brengen. Meer nieuws wellicht de komende maken. Het zou ons verwonderen mocht de koers daar niet positief op reageren.

 

Infecties vijand nr. 1

Teleflex brengt voortdurende verbeteringen aan zijn medische producten aan. Een van zijn belangrijkste drijfveren daarbij is het voorkomen van infecties. Voor Teleflex dat de helft van zijn omzet in de VS haalt is dat een erg belangrijk punt. Infecties opgelopen bij medische behandelingen worden door de Amerikaanse overheid immers als een belangrijk probleem beschouwd. Zo betalen de overheidsprogramma’s Medicare en Medicaid sinds oktober 2008 de behandeling van sommige ziekenhuisinfecties niet meer terug. Aangezien de ziekenhuizen zelf opdraaien voor de (zware) kosten, hebben ze er alle belang bij om producten te gebruiken die het besmettingsgevaar verkleinen. Een perfect voorbeeld van de innovatiecapaciteit van de groep is de PICC Wand, een gepatenteerd “all in one” systeem dat het aanleggen van een katheter vergemakkelijkt, waardoor het risico op infecties verkleint. Het concurrentievoordeel dat hieruit voortvloeit, stelt de groep in staat om haar producten iets duurder te verkopen en om de druk waaraan de prijzen door de huidige bezuinigingswoede in de gezondheidssector blootstaan te counteren.

 

Een iets te zware schuldenlast

De heroriëntering op de medische activiteiten en het afstoten van de zwakke beestjes hadden de bedrijfsmarge die historisch 10 % bedroeg al doen verbeteren, maar de overname van Arrow betekende een echte boost (14 % in 2009). Naarmate Doordat Teleflex naar een zuiver medisch profiel toeevolueert, moet ze volgens ons nog kunnen verbeteren. Om Arrow binnen te halen heeft de groep zich echter zwaar in de schulden gestoken. Eind 2009 bedroeg de ratio schulden/eigen+ vermogen 63 %. Aangezien het terugdringen van de schulden een van de prioriteiten voor de komende jaren is, zullen de middelen voor overnames en voor het verhogen van het dividend de eerste tijd beperkt blijven. Zelfs al zal de verkoop van de resterende industriële activiteiten de groep in staat stellen om de afbouw van haar schulden te versnellen, houden wij er voorzichtigheidshalve rekening mee dat het dividend de komende jaren op het niveau van 2009 zal blijven (huidig dividendrendement van 2,7 % bruto). We vertrouwen erop dat Teleflex dat de goede gewoonte had om zijn dividend ieder jaar te verhogen (gemiddeld +12,4 % de laatste 10 jaar) dat opnieuw zal doen zodra het kan.

 

Intussen ramen we de winst per aandeel voor 2010, 2011 en 2012 op resp. 4,00 EUR, 4,40 EUR en 5,00 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse : 50,53 USD

 

Deel dit artikel