Analyse
Resilux: vervroegde dematerialisatie 7 jaar geleden - woensdag 8 december 2010

Enkele bedrijven hebben er voor gekozen om hun effecten te dematerialiseren vóór de wettelijke termijn van eind 2013.

 

Dematerialisatie

Tegen eind 2013 moeten alle bestaande materiële effecten die in België werden uitgegeven, worden omgezet in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. Tot dan geldt een overgangsregeling en laten de meeste bedrijven hun materiële aandelen gewoon in omloop. Bij bedrijven die een aandelensplitsing uitvoeren, gebeurt de dematerialisatie automatisch aangezien de stukken moeten worden binnengebracht om de verrichting te kunnen uitvoeren. Ook nieuwe aandelen die uitgegeven worden bij een kapitaalverhoging zijn automatisch gedematerialiseerd. Andere bedrijven zoals Resilux (fabrikant van pet-preforms en petflessen), Atenor en VPK Packaging hebben er echter voor gekozen om (na goedkeuring van een buitengewone algemene vergadering) de omzettingstermijn in te korten.

 

Nog dit jaar!

Als u Resilux-aandelen hebt, dan hebt u in principe nog tot eind dit jaar om ze op een effectenrekening te plaatsen. Doet u dat niet, dan worden de aandelen automatisch omgezet in gedematerialiseerde effecten en worden de rechten die verbonden zijn aan uw aandelen opgeschort totdat u de nodige stappen hebt gezet. Wilt u aanspraak kunnen maken op het dividend of op andere rechten (bij een kapitaalverhoging bijvoorbeeld), dan moet u uw aandelen dus op een effectenrekening plaatsen of registreren bij het bedrijf zelf. We raden u dan ook aan om dit zo snel mogelijk te doen.

 

Deel dit artikel