Analyse
Op zoek naar vertrouwen 7 jaar geleden - dinsdag 28 december 2010

2010 eindigt voor beleggers zoals het is begonnen: onder een onzeker gesternte.

Vooral in Europa, waar de gestegen werkloosheid en de soberheidsplannen op de consumptie wegen, en bijgevolg ook op het herstel. Radicaal komaf maken met de crisis rond de overheidsschulden lijkt geen evidentie. De beurzen in de eurozone leverden nog wel een gemiddeld rendement van 7,3 % op, maar daarachter schuilen grote verschillen: +21 % voor de Duitse beurs (dankzij de export), -34,5 % en -9,3 % voor de Griekse en Spaanse beurs (waar sommige bedrijven niet makkelijk herfinanciering zullen vinden).

 

De groeilanden gingen grotendeels op hun dynamisch elan door. Het aantrekken van de internationale handel en de stijging van de consumptie en de investeringen zorgden voor een stevige groei. Met dank aan de goedkope liquiditeiten die door de centrale banken van de westerse industrielanden ter beschikking werden gesteld, hebben de beleggers zich massaal op de groeilanden gestort en hun beurzen omhooggestuwd. Dat enthousiasme werd pas getemperd naarmate China meer maatregelen nam om een oververhitting van zijn economie te voorkomen. Toch blijven de prestaties van de groeilanden die wij aanbevelen indrukwekkend: Brazilië +15,7 %, Rusland +33,8 %, India +21,2 %, China +19,1 % en Turkije +36,7 %.

 

De Amerikaanse beurzen lieten in 2010 een rendement van 27,2 % optekenen (na omzetting in euro). De situatie blijft er moeilijk maar de vrees voor een terugval verdwijnt toch steeds meer naarmate meer economische indicatoren er in de richting van een stabilisatie en een zacht herstel wijzen. Ook het feit dat de resultaten van veel grote beursnamen beter waren dan verwacht, duwt de kar in de goede richting. Via haar massale interventies slaagde de Fed erin om de vrees voor een deflatiescenario op z'n Japans weg te nemen.

 

En wat zal 2011 brengen? De terugkeer van het vertrouwen in Europa zal zich pas voltrekken naarmate de angst wegsmelt. Een overkoepelende en definitieve oplossing voor de schuldencrisis lijkt helaas niet voor morgen. Die zal dus grotendeels het mooie en vooral ook het minder mooie weer blijven maken en daarbij vaak het bedrijfsnieuws (gedeeltelijk) naar de achtergrond duwen. Want voor die bedrijven mikken de markten op een winststijging van 15 %! De internationale beurzen zijn globaal genomen correct gewaardeerd en verbergen hier en daar nog opportuniteiten.

 

Onze adviezen in functie van uw doelstellingen en uw profiel:

– onze portefeuilles op maat

– onze aandelenselector

– onze obligatieselector

– onze fondsenselector

 

Deel dit artikel