Analyse
Beursklimaat in de voorbije week 7 jaar geleden - maandag 20 december 2010

Met het jaareinde in zicht evolueerden de beurzen vorige week niet in een uitgesproken richting. De beleggers probeerden moed te putten uit de weinige economische indicatoren die gepubliceerd werden.


De beursindexen beëindigden de week in verdeelde slagorde: Amsterdam, Londen en Zürich gingen resp. 0,5 %, 1 % en 0,3 % hoger, Brussel, Madrid en Milaan moesten 1,2 %, 2,3 % en 2 % prijsgeven. De Italiaanse beurs verloor dus terrein ondanks het "overleven" van Silvio Berlusconi, maar als hij het niet had gehaald, was de schade wellicht nog groter geweest uit vrees voor verder uitstel van de broodnodige besparingen. Wall Street bleef ongevoelig voor de woorden van Ben Bernanke, die te kennen gaf dat de economische groei en de situatie op de vastgoed- en op de arbeidsmarkt nog altijd te wensen over laat. Niets nieuws onder de zon dus. De S&P 500 klom 0,3 % hoger.


In de VS ging er veel aandacht naar enkele grote namen. FedEx (-1 %) kreeg meer vertrouwen in de evolutie van de wereldeconomie. Visa tuimelde omlaag (-16,6 %) nadat de Fed maatregelen voorstelde om de kosten verbonden aan het gebruik van kredietkaarten in te dijken.


Het vooruitzicht op een verder terugschroeven van de rating van Spanje door kredietbeoordelaar Moody's (negatieve outlook) werd nog vrij neutraal onthaald. De Europese banksector verloor 2,2 % (veel instellingen blootgesteld aan Spaanse schuld), Santander (houden) ging 3,9 % lager. Het terugschroeven van de rating voor de Ierse schuld (ook door Moody's) woog echter wel op de handel aan het einde van de week. Het resultaat van de Europese top over het reddingsmechanisme voor noodlijdende lidstaten was enigszins ontgoochelend. Er kwam wel groen licht voor een permanent noodfonds maar er blijven vraagtekens over mogelijke schuldherschikkingen en over het gemeenschappelijk maken van overheidsschulden.

Deel dit artikel