Analyse
Belgische financiƫle sector en schuldencrisis 6 jaar geleden - vrijdag 10 december 2010

In hoeverre worden de Belgische banken en verzekeraars door het weer oplaaien van de financiële crisis getroffen en zijn ze voldoende gewapend voor de toekomst?

 

De Griekse crisis

De Europese financiële sector die langzaam maar zeker aan het herstellen was van de crisis die twee jaar geleden uitbrak, kreeg in het voorjaar opnieuw een serieuze klap toen Griekenland fors in de problemen kwam. Heel wat banken en verzekeraars hadden immers een pak Griekse overheidsobligaties in portefeuille en er werd gevreesd dat die door een eventuele schuldherschikking van Griekenland een stuk minder waard zouden worden, wat tot stevige waardeverminderingen zou leiden. Bij de Belgische financiële waarden was Ageas met ruim 4 miljard euro Grieks overheidspapier (op een portefeuille overheidsobligaties van 33,4 miljard) het grootste slachtoffer. Maar ook Dexia, dat de lippen stijf op elkaar hield, bleek bij de latere stresstests op een berg Grieks overheidspapier te zitten (zie tabel). Door de noodhulp van Europa en het IMF aan Griekenland werd de brand (voorlopig) geblust.

 

De Ierse perikelen

In oktober barstte de hel echter opnieuw los toen Ierland – dat zijn banksector al geruime tijd fors moest ondersteunen – in de problemen kwam doordat de rente op Ierse overheidsobligaties de hoogte inschoot nadat op Europees niveau geopperd werd dat obligatiehouders in de toekomst ook voor een deel van de tekorten zouden moeten opdraaien. Ierland werd uiteindelijk gedwongen Europese hulp te aanvaarden, maar het kwaad was geschied. Nogmaals kregen de bankaandelen een flinke rammeling. Bij de Belgen is het vooral KBC dat blootgesteld is aan Ierland. Naast 500 miljoen overheidsobligaties heeft de bank immers via haar Ierse dochter voor zowat 17,4 miljard Ierse privé-kredieten, hoofdzakelijke hypotheken, uitstaan (waarvan 9 % probleemkredieten!).

 

En de andere periferielanden?

Maar ook andere eurolanden zoals Portugal en Spanje (en in mindere mate Italië) kampen met problemen. Ze worden dan ook vaak geciteerd als volgende slachtoffers. Voor de Belgische financiële instellingen zou dit nog veel zwaardere gevolgen kunnen heb-ben. Ze houden meestal voor miljarden (overheids)obligaties aan uit deze landen (zie tabel).

 

Risico’s

Uit de enorme bedragen die op het spel staan is het duidelijk dat de Belgische financiële ondernemingen (maar niet alleen zij) hoge risico’s lopen. En hoewel Ageas en KBC hun positie in Grieks papier sinds begin 2010 al aanzienlijk hebben afgebouwd, blijven de portefeuilles met “risicovolle” obligaties enorm in verhouding tot hun eigen vermogen, balanstotaal en beurskapitaal (zie tabel). Daarnaast is KBC ook nog fors blootgesteld aan de Ierse vastgoedmarkt die diep in het moeras steekt. Dexia weigert pertinent cijfers te publiceren. De enig beschikbare zijn die van 31/03 vrijgegeven bij de stresstest in juli.

 

Besluit en advies

Uiteraard zal bij een eventuele schuldherschikking (of bij het falen van een privé-onderneming) niet het volledige bedrag aan uitstaande obligaties verloren gaan. Toch dient er rekening gehouden te worden met eventuele waardeverminderingen die aardig kunnen oplopen en het herstel van de banken kunnen fnuiken. Resultaten in rode cijfers en eventuele herkapitalisaties zijn dus niet volledig uit te sluiten. Vandaar dat we het risico voor KBC en voor Ageas op ? houden, en voor Dexia, dat veruit de grootste portefeuille overheidspapier van de “risicovolle” landen heeft, zelfs op ?

 

We lopen dan ook niet echt warm voor een belegging in de Belgische financiële waarden. Toch luidt ons advies voor Ageas en KBC “houden”. Beide ondernemingen lijken ons voldoende solide om eventuele tegenslagen door de schuldencrisis in de periferie van Europa te doorstaan. Zelfs in een doemscenario waarbij KBC Ireland voor een verlies van meerdere miljarden euro zorgt, geloven we niet in een kapitaalverhoging. In dat geval zal KBC de terugbetalingen van de overheidshulp hoogstwaarschijnlijk gewoon uitstellen.

 

Dexia, dat erg geheimzinnig blijft doen over de (ongetwijfeld nog steeds enorme) blootstelling aan de schuldencrisis, zouden we veiligheidshalve verkopen.

 

Stressbestendige beleggers die wat risico aankunnen, mogen KBC Ancora kopen. Het aandeel van deze “monoholding” (bezit enkel KBC aandelen) noteert zowat 35 % onder zijn intrinsieke waarde.

 

Kerncijfers Belgische financiële sector en blootstelling Europese periferie (cijfers in miljard euro op 30/9/2010)
Aandeel
Ageas
Dexia (1)
KBC (2)
Beurskapitalisatie (10/12/10)
5,0
5,5
10,6
Balanstotaal
96,7 (3)
598,5
328,6
Eigen vermogen
9,6
10,8
18,8
Blootstelling aan overheidsschuld van
Griekenland
1,3
3,7
0,8
Portugal
1,5
2,8
0,3
Spanje
1,8
1,8
2,4
Ierland
0,4 (4)
0,1
0,5
Italië
3,9
17,6
7,2
Totaal / totaal zonder Italië
8,9 / 5,0
26,1 / 8,5
11,2 / 4,0

(1) cijfers blootstelling op 31/3/2010;
(2) heeft daarnaast ook nog voor 0,1 miljard bank- of corporate obligaties in portefeuille en/of kredieten uitstaan in Griekenland,
voor 0,2 miljard in Portugal, voor 2,9 miljard in Spanje en voor 17,4 miljard in Ierland;
(3) op 30/6/2010;
(4) op 30/6/2010; heeft ook nog 0,2 miljard Ierse corporate bonds in portefeuille.

 

Deel dit artikel