Analyse
Waarom nog aandelen? 7 jaar geleden - dinsdag 2 november 2010

Op langere termijn zullen aandelen nog altijd het meeste opleveren.

De negatieve rendementen die door heel wat aandelenbeurzen werden neergezet sinds 2000 (VS -2,7 % op jaarbasis, VK -1 %, Duitsland -2,5 %) roepen vragen op en zetten u er wellicht niet meteen toe aan om naar de beurs te trekken met een flink deel van uw spaarcenten. De steeds grotere kapitaalstromen die naar obligaties en spaarrekeningen gaan, zijn daar het tastbare bewijs van. Nochtans zijn de aandelenbeurzen vandaag globaal genomen niet duur en blijft het te verwachten rendement op langere termijn nog altijd hoger dan bij andere activaklassen. Hoog tijd dus voor een pleidooi om uw aandelenappetijt wat aan te scherpen.

 

Alles begint uiteraard met realistische verwachtingen. Mensen die denken dat aandelen systematisch beter presteren dan obligaties, goud, geldbeleggingen, … zullen vroeg of laat bedrogen uitkomen. Aandelen presteren niet altijd en overal beter dan andere activa. Maar anderzijds is het even onmiskenbaar zo dat de Amerikaanse aandelenmarkten sinds 1900 een gemiddeld rendement van 9,3 % lieten optekenen, terwijl dat voor obligaties slechts 5 % was en voor geldbeleggingen 3,9 %. Zelfde vaststelling voor de Europese beurzen over diezelfde periode: een gemiddeld rendement van 7,9 % voor aandelen, ten opzichte van 3,8 % voor obligaties.

 

De cijfers zijn er, en ze zijn meteen het beste argument om te blijven beleggen in aandelen. Uiteraard krijgt u dat potentieel hogere rendement niet “gratis”. Beleggersles één: wie een hoger rendement ambieert, moet ook bereid zijn een hoger risico te aanvaarden (lees : een hogere volatiliteit, de kans dat de opbrengst op uw centen schommelt). Maar op langere termijn zullen aandelen u nog altijd het meeste opleveren. Er is geen reden om aan die zekerheid te twijfelen, ook niet nu men de voorbije tien jaar soms al bestempelt als “het verloren beursdecennium”. Uiteraard komt het er wel op aan om u altijd zo goed mogelijk te informeren (het is onze missie u daarbij te helpen) en selectief te zijn. En nu we toch reclame maken voor onze eigen “winkel”, nodigen we u graag uit om onze modelportefeuilles te bekijken op “onze portefeuillestrategie” om in functie van uw beleggingshorizon en het risico dat u bereid bent te aanvaarden, uw eigen (aandelen)strategie voor de toekomst te bepalen.

 

Deel dit artikel