Analyse
Sabesp: kwartaal conform de verwachtingen 7 jaar geleden - vrijdag 19 november 2010

Sinds ons recente (en eerste) advies is de koers in dollar met 19 % gestegen. Volgens ons moet ie nog hoger kunnen.

Goedkoop, maar riskant aandeel.
KOPEN.

 

De resultaten die de Braziliaanse groep die actief is in de waterbevoorrading en –behandeling, voor het derde kwartaal produceerde lagen in de lijn van onze verwachtingen. De groep draaide 12 % meer omzet (in Braziliaanse real) dan vorig jaar en zag haar bedrijfsresultaat met meer dan 29 % stijgen. De kosten zijn perfect onder controle en zijn nauwelijks gestegen (+0,6 %), waardoor de rentabiliteit toenam. Ook de hoeveelheid genereerde cash nam gevoelig toe, wat de groep in staat stelt om haar toekomstige investeringen te financieren zonder al te veel schulden te moeten aangaan. Een goede zaak, want het investeringsprogramma zou de komende jaren kunnen opgevoerd worden (uitbreiding mogelijk buiten de deelstaat Sao Paulo). Dat belooft nog enkele jaren van mooie groei, temeer daar de groep vandaag de dag in haar business nog geen concurrent van formaat heeft. Wat zijn strategie betreft, gaat het de goede richting uit: de verkochte volu-mes zijn in het derde kwartaal met 5,6 % toegenomen dankzij de installatie van nieuwe drinkwaterleidingen op het platteland. We laten onze ramingen van de winst per aandeel ongewijzigd op 6,11 USD voor 2010 en 7,42 USD voor 2011.

 

Koers op het moment van de analyse: 48,31 USD

 

SABESP (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) is een Braziliaanse groep die gespecialiseerd is in waterbevoorrading . Ze is gevestigd in Sao Paulo, maar is zich volop aan het ontwikkelen en aan het diversifiëren naar aanverwante activiteiten (waterzuivering, aanleggen van rioleringen …

  

Deel dit artikel