Analyse
Oude General Motors : nog iets waard ? 7 jaar geleden - maandag 29 november 2010

Na de beursintroductie van General Motors, kunnen de aandeelhouders van het vroegere General Motors nog op iets kunnen rekenen? Noteert het oude aandeel nog?

 

We vallen direct met de deur in huis en geven u mee dat de houders van de aandelen en de obligaties van het oude General Motors (GM), nu Motors Liquidation Company genaamd, op niets meer hoeven te rekenen. Deze effecten hebben niets meer te maken met het nieuwe GM dat volledig losstaat van het vroegere bedrijf. Een omwisseling of andere transactie tussen de twee entiteiten is volledig uitgesloten.

Geen hoop meer

Op de website van het in faling zijnde Motors Liquidation Company (www.motorsliquidation.com) is heel wat informatie te vinden over de stand van zaken van het gerechterlijk akkoord (Chapter 11 in de VS) dat het bedrijf midden 2009 heeft aangevraagd. Ook de talloze ingediende claims of vorderingen door misnoegde aandeelhouders vindt men er terug.

Het management windt er geen doekjes om en schrijft op de openingspagina dat de oude effecten geen waarde meer hebben en dat dit zelfs in de meest optimistische scenario’s zo zal blijven. Houders van effecten van een bedrijf in gerechterlijk akkoord krijgen slechts iets uitbetaald nadat eerst alle andere schuldeisers zijn terugbetaald en aangezien in het geval van het oude GM er niet veel activa meer is, moet op niet veel meer worden gerekend.

Levendige handel

Dit betekent echter niet dat de oude aandelen, die niet meer kunnen worden verhandeld op de New York Stock Exchange maar wel nog op de zeer weinig gereglementeerde Pink Sheets (zie hieronder), geen waarde meer hebben. Het aandeel met de ticker MTLQQ, de letter Q wordt aan bedrijven toegevoegd die in een Chapter 11-procedure zitten, noteerde eind november tegen 0,154 USD. Dagelijks worden er nog ruim 5 miljoen aandelen van MTLQQ verhandeld. Speculanten, die rekenen op enkele centjes winst, maken het mooie weer in het aandeel. We raden dan ook aan zo ver mogelijk weg te blijven van dit aandeel en dit handelsplatform.

Pink Sheets

Pink Sheets (www.otcmarkets.com) is een verzameling van verschillende Amerikaanse elektronische handelsplatforms (maar geen gereglementeerde beurs) dat koersen weergeeft voor een hele resem weinig liquide aandelen die meestal een zeer beperkte waarde hebben. Deze aandelen worden ook wel penny stocks of centjesaandelen genoemd. Bedrijven die hierop noteren moeten geen of nauwelijks financiële rapportering doen. Ook bedrijven die zich in Chapter 11 bevinden, krijgen hier een notering zodat houders nog de mogelijkheid krijgen toch nog iets voor hun aandelen te krijgen. Eind november noteerden net geen 10 000 aandelen op de koersborden en bedroeg het dagelijks verhandelde bedrag ruim 500 miljoen USD.

Door het hoge speculatieve gehalte van veel Pink Sheets-aandelen trekt dit platform bijna uitsluitend speculanten aan die meestal enkel uit zijn op gewin op korte termijn. De koersverschillen lopen dan ook hoog op en kunnen op één handelssessie gemakkelijk tientallen procenten bedragen. De naam van het platform is eigenlijk Pink Quote en een verzameling van markten maar in de beleggerswereld spreekt men van de Pink Sheets verwijzend naar het roze papier waarop vroeger de koersen stonden, en vandaag wordt er op de website nog veel gebruik gemaakt van de roze kleur. Aangezien het geen beurs is, hoeven bedrijven die er een notering hebben hun rekeningen niet op te stellen volgens de strenge Amerikaanse boekhoudnormen. Ook van hoge noteringskosten die wel gelden op andere Amerikaan-se markten is geen sprake. Om deze redenen noteren er ook veel buitenlandse bedrijven, die een Y achteraan in hun ticker hebben. Bijvoorbeeld het Russische conglomeraat Gazprom noteert er onder de ticker OGZPY. Op de website is een overzicht te vinden van alle (buitenlandse) aandelen die er noteren.

Deel dit artikel