Analyse
Deutsche Post: allerminst een ontgoocheling 7 jaar geleden - woensdag 17 november 2010

Het uitstekende kwartaalresultaat bevestigt de winstheropleving voor 2010 en laat nog beter verhopen voor 2011.

Goedkoop aandeel.
KOPEN.

 

Deutsche Post doet wat we hadden gehoopt en de logistieke tak (koerierdienst DHL) bevestigt zijn rol als nieuwe groeimotor: onder impuls van het conjunctuurherstel en van zijn wereldwijde positie, steeg de omzet in het derde kwartaal met 20 %. De activiteitstoename vertaalde zich in een stijging van de bedrijfswinst met ruim 200 %. Zoals verwacht, genereert DHL dus voor het tweede kwartaal op rij meer winst dan de traditionele activiteit van Deutsche Post. De postbedeling heeft te lijden onder de liberalisering van de postmarkt maar slaagt er toch in om zijn rentabiliteit te handhaven. Gezien de dominante positie op de Duitse thuismarkt blijft het voor nieuwe operatoren erg moeilijk om Deutsche Post echt het vuur aan de schenen te leggen. Dankzij de sterke resultaten mikt de groep nu zelf op een bedrijfswinst van 2 tot 2,1 miljard euro voor 2010 (voorheen 1,9 tot 2,1 miljard). Gezien de winst die nu al werd gemaakt en de veelbelovende vooruitzichten denken wij dat Deutsche Post nog beter zal doen. We verhogen onze winstraming voor 2010 van 1 naar 1,15 EUR per aandeel. Voor 2011 mikken we nog altijd op 1,30 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse: 13,56 EUR

 


Deel dit artikel