Analyse
Vivendi, een feniks herrijst uit zijn as 7 jaar geleden - dinsdag 19 oktober 2010

Vivendi dat zich rond de eeuwwisseling de vleugels brandde aan de ICT-bel, is klaar voor een nieuwe start.

Dit goedkope en defensieve aandeel dat een mooi dividendrendement biedt kan ons sinds kort weer bekoren.
KOPEN.

 

Activiteiten

Het Franse Vivendi is vooral actief in de telecom (SFR in Frankrijk, Maroc Télécom in Afrika en GVT in Brazilië), maar ook in muziek (Universal Music), betaaltelevisie (Canal+) en videospelletjes (Activision Blizzard).
De groep is aanwezig in 77 landen en realiseert een omzet van 27 miljard euro (2009), waarvan 73 % in Europa.

Trok lessen uit het verleden

Op het einde van vorige eeuw oriënteerde toenmalig CEO Jean-Marie Messier een onderneming die tot dan toe gespecialiseerd was in openbare dienstverlening (water, afval) resoluut naar de mediasector. Daarbij beging hij de fout om te snel te willen groeien en zijn overnames te duur te betalen. De enorme schuldenlast die daarvan het gevolg was bracht de groep op de rand van het faillissement. Na enkele jaren (2002-2004) waarin orde op zaken werd gesteld, was Vivendi klaar voor een nieuwe periode van groei die tot op vandaag voorduurt. De groep kocht zich voor 56 % in in het kapitaal van SFR, de op een na grootste telecomaanbieder van Frankrijk, verstevigde vervolgens haar positie in de videospelletjes (Activision) en breidde haar aanwezigheid in de telecomsector in de groeilanden uit (recente overname van GVT Brasil). In diezelfde periode is het management erin geslaagd om enkele slabakkende activitein (Canal + en Universal Music) o.m. via kleinere overnames nieuw leven in te blazen en hun rentabiliteit op te krikken.
Dankzij de liquiditeiten die de activiteiten, en vooral SFR, genereerden, ging de groei deze keer niet gepaard met overmatige schulden: eind 2010 zou de netto financiële schuld niet meer dan 25 % van het eigen vermogen bedragen. De in onze ogen niet altijd zo gunstige overnameprijzen remden de winstevolutie op korte termijn wel wat af, maar de integratie van de nieuwe activiteiten verliep dikwijls beter dan verwacht.

Verbindt zich tot gul dividend

Men kan zich afvragen of de verzadiging van sommige van haar markten niet het gevaar inhoudt dat de groep zich in gevaarlijke expansieavonturen stort die haar financiën ontwrichten en de rentabiliteit aantasten. De directie heeft onlangs beloofd dat ze haar gulle dividendpolitiek ten minste tot in 2012 zal handhaven (1,40 EUR bruto of een brutorendement van zowat 6,8 %), wat ons toeliet onze risico-indicator van 4 naar 3 te verlagen. Ze verklaarde ook dat ze in de eerste plaats de bestaande activiteiten wil uitbouwen, vooral naar de groeilanden toe. Via Maroc Télécom kan de groep bv. in andere Afrikaanse landen voet aan de grond krijgen. Vivendi is tevens van plan om op termijn de minderheidsaandeelhouders van bepaalde activa zoals SFR (voor 44 % in handen van Vodafone) en Canal + (voor 20 % van Lagardère) uit te kopen.

Defensieve activiteiten

Doordat Vivendi 75 % van zijn inkomsten haalt uit abonnementen, bleven de effecten van de crisis al bij al beperkt. Als men geen rekening houdt met de overname- en integratiekosten van nieuwe activiteiten, ging de winst per aandeel tussen 2007 en 2009 van 2,44 EUR naar 2,15 EUR, een daling met slechts 12 %. Traditioneel gezien heeft een crisis weinig invloed op het telefoongedrag van de consumenten, terwijl diezelfde consumenten tijdens de crisis meer thuis blijven en videospelletjes spelen of een fimpje bestellen. Een tendens die nog wat kan aanhouden als het economisch herstelzwak en de werkloosheid hoog blijft.

Te veel diversificatie?

In tegenstelling tot Time Warner dat zichzelf een vermageringskuur oplegde en zijn kabel- en internetactiviteiten afstootte, blijft Vivendi op veel domeinen actief. Zoveel uiteenlopende activiteiten coördineren heeft zijn prijs: een dergelijke onderneming wordt op de beurs niet op haar reële waarde geschat (zogenaamde conglomeraatsdecote). De leiding van het bedrijf betwist deze visie: in een digitaal tijdperk zijn de activiteiten wel degelijk op elkaar afgestemd. Zo kunnen SFR-abonnees op hun mobieltje bv. de programma’s van Canal + ontvangen.

En het proces?

In januari van dit jaar werd Vivendi in de VS schuldig bevonden aan het verspreiden van misleidende (te optimistische) informatie ten tijde van Messier. Volgens ons heeft de groep voldoende voorzieningen geboekt voor de boete die ten vroegste in 2011 zal vastgesteld worden en waartegen beroep kan aangetekend worden. We willen er hier wel op wijzen dat Vivendi nu over degelijke beslissings- en informatiestructuren beschikt en dat de groep in ons klassement inzake corporate governance tot de beste leerlingen van de klas behoort (score van 8/10).

Advies

Met een verwachte winst per aandeel van 1,65 EUR in 2010 en 1,70 EUR in 2011 en een brutodividendrendement van 6,8 % is het aandeel volgens ons goedkoop. Het defensieve karakter van de activiteiten is een bijkomende troef. Koopwaardig.

 

Koers op het moment van de analyse: 20,625 EUR

 

Vivendi is een gediversifieerde Franse groep, actief in de telecomsector (controleert het Franse SFR, Telecom Maroc en GVT in Brazilië), muziek, televisie en videospelletjes.  

Deel dit artikel