Analyse
Stop dubbele belasting van dividenden 7 jaar geleden - dinsdag 5 oktober 2010

Wie aandelen van buitenlandse bedrijven bezit betaalt twee keer belastingen op de dividenden.
De Europese Commissie had de Belgische regering op het matje geroepe maar het Hof van Justitie heeft de Commissie  in het ongelijk gesteld.

 

Wie aandelen van buitenlandse bedrijven bezit – en in een klein land als het onze waar veel grote bedrijven in buitenlandse handen zijn, is dat bijna onvermijdelijk als men zijn portefeuille wil diversifiëren – betaalt twee keer belastingen op de dividenden van zijn buitenlandse aandelen, een keer in het land van herkomst, en een keer in België.

 

De Europese Commissie heeft de Belgische regering op het matje geroepen: aangezien de buitenlandse dividenden al aan de bron belast worden in hun thuisland, zouden ze in België niet meer zo zwaar mogen worden belast als dividenden van Belgische bedrijven. Het Hof van Justitie heeft de Commissie echter in het ongelijk gesteld en geoordeeld dat België dat dividenden van Belgische en van buitenlandse oorsprong gelijk belast, zijn belasting niet moet verminderen om rekening te houden met de buitenlandse afhouding aan de bron.

 

Wij van onze kant zijn van mening dat het eerder het vreemde land is dat zijn afhouding aan de bron moet verminderen of afschaffen. Nemen we als voorbeeld GDF-Suez: Frankrijk heeft de winst al belast via de vennootschapsbelasting en voor de Belgische belegger zou het daarbij moeten blijven: het roerende inkomen van de belegger moet volgens ons enkel belast worden in het land waar hij woont, in casu België. Dat is ook de regel tussen ondernemingen: het land van herkomst mag de dividenden die uitgekeerd worden aan de moederonderneming die gevestigd is in een ander Europees land niet belasten.


Europa kan dingen veranderen, maar als het om fiscale materie gaat is eenparigheid van stemmen vereist. Welnu, als de lidstaten het eens konden worden over de strijd tegen belastingontduiking, dan moet dat ook mogelijk zijn voor het opheffen van de dubbele belasting van dividenden. In het kader van de herziening van de Europese richtlijn inzake het uitwisselen van informatie zou onze minister van Financiën (of zijn opvolger) er goed aan doen om de goedkeuring van België van de geplande wijzigingen te koppelen aan het opheffen van die dubbele belasting.

 

Het Europese gerechtshof heeft ook de Belgische belastingplichtige die buiten onze landsgrenzen dividenden ontvangt van buitenlandse bedrijven, een hart(je) onder de riem gestoken. Lees ons artikel.

Deel dit artikel