Analyse
Dividend ontvangen in het buitenland 7 jaar geleden - dinsdag 5 oktober 2010

Het Europese gerechtshof heeft recent de Belgische belastingplichtige die buiten onze landsgrenzen dividenden ontvangt van buitenlandse bedrijven, een hart(je) onder de riem gestoken.

Het Hof stelde dat…

• Wanneer een belegger die in België verblijft dividenden ontvangt van een buitenlands bedrijf buiten België dan wordt het niet door de Belgische fiscus belast (roerende voorheffing genoemd bij ons). De belegger is aldus verplicht het dividend in zijn belastingsaangifte op te nemen. De fiscus belast dit inkomen tegen de roerende voorheffing verhoogd met gemeentelijke opcentiemen. Voor een belasting van 25 % (de roerende voorheffing dit geval) en opcentiemen van 7 %, zal het supplement 1,75 % bedragen of 7 % van 25 %. De totale belasting op het in het buitenland geïnde dividend bedraagt dus 26,75 %.
• Het Europese gerechtshof beschouwt het in rekening brengen van de bijkomende opcentiemen als discriminerend tegenover dividenden van Belgische bedrijven betaald in het buitenland. Want dan wordt de roerende voorheffing aan de bron geheven. Het dividend moet niet meer worden aangegeven en het ontsnapt aan de verhoging door de bijkomende opcentiemen. Het Hof is bovendien van mening dat het niets aan de zaak verandert dat de belasting ruim na de ontvangst van het dividend wordt betaald in plaats van direct bij de afhouding van de roerende voorheffing bij de bron. Dezelfde redenering kan men toepassen op de in het buitenland verkregen intresten (voor obligaties of termijnrekeningen bijvoorbeeld), zo ook voor de in het buitenland gestorte dividenden van beleggingsfondsen naar buitenlands recht.

Wat zal België doen?

• Vandaag weten we niet hoe de Belgische staat zal reageren. We zullen ongetwijfeld moeten wachten tot dat een regering is gevormd alvorens er over een wetswijziging kan worden gesproken.
• In afwachting zullen belastingplichtigen, die een bezwaar indienen binnen de wettelijke termijnen het laken naar zich toe halen. Maar het sop moet de kool waard zijn. Als bijvoorbeeld een belastingplichtige gedomicilieerd is in een gemeente waar de opcentiemen 8 % bedragen dan zal hij, dividenden ter waarde van 5 000 euro belast tegen een tarief van 25 % of 8 333 euro tegen 15 % moeten hebben om 100 euro te kunnen recuperen.

Deel dit artikel