Analyse
Betalen "à la carte" 7 jaar geleden - maandag 25 oktober 2010

De wereldwijde bankkaartenmarkt was de voorbije jaren erg dynamisch. De markt wordt beheerst door Visa, MasterCard en American Express, drie reuzen die ondanks recente juridische beslommeringen mooie vooruitzichten blijven hebben.

Hun aandelen zijn helaas te duur voor een aankoop. Houden mag wel.

 

De ene kaart is de andere niet

Sommige kredietkaarten bieden alleen uitstel van betaling door maximaal 40 dagen na een aankoop de rekening die aan de kaart is gekoppeld te debiteren. Maar meestal kan een kaarthouder bij het ontvangen van zijn maandelijkse overzichtsstaat beslissen om ofwel al zijn aankopen te betalen, ofwel slechts een deel ervan. Hij moet wel altijd minimaal 5 % van het verschuldigde saldo betalen. Voor de rest kent de bank of de instelling die de kaart uitgaf hem een zogenaamd "revolving credit" of "hernieuwbaar krediet" toe, dat kan worden meegenomen naar de volgende maand. Dat is interessant voor de uitgever van de kaart, want de intrestvoeten die op de niet-vereffende bedragen worden aangerekend, kunnen in sommige gevallen oplopen tot 20 % op jaarbasis.

 

Nog markten met potentieel ...

De bankkaartenmarkt is nog helemaal niet verzadigd, zeker niet in heel wat groeilanden (Azië en Zuid-Amerika) waar transacties nog heel vaak met baar geld worden betaald, al is het "elektronisch geld" er nu ook duidelijk aan een opmars bezig. Door de economische ontwikkeling van die landen, met een stijgende koopkracht als gevolg, lijkt de bankkaartenmarkt er nog over heel wat groeipotentieel te beschikken. Vandaag al behoren drie Braziliaanse en twee Chinese banken tot de 10 grootste uitgevers van kredietkaarten wereldwijd. Volgens MasterCard (242,64 USD) zal China op termijn de VS voorbijsteken als grootste markt voor debet/kredietkaarten (naar verwachting 900 miljoen stuks in omloop tegen 2020). De jaarlijkse groei van de Chinese markt zou 11 % bedragen qua volume en 14 % qua transactiewaarde. De groei op jaarbasis in Brazilië zou tussen 2010 en 2014 zowat 15 à 20 % gaan bedragen (in transactiewaarde). De stevige consumptiehonger in die landen (vaak op basis van krediet) contrasteert sterk met de VS. Daar raakt de markt stilaan verzadigd, wat voor de kaartuitgevers zou kunnen leiden tot gelijkblijvende of zelfs kleinere marges. In Europa is er nog wat groeimarge maar de reglementering is er strakker dan in de VS. Vandaag blijft de VS de grootste markt, met gemiddeld 2,3 kaarten per inwoner, t.o.v. 0,7 in West-Europa, 0,6 in Zuid-Amerika en 0,25 in Azië.

 

… maar moeilijk te veroveren

De grootte van de markt is één criterium, maar je moet er ook voet aan de grond krijgen en de kans om rendabel te groeien. De problemen die de autosector in China ondervond, zouden beleggers moeten aanmanen tot voorzichtigheid. Ook op de bankkaartenmarkt is de situatie er niet makkelijk. De Chinese autoriteiten staan niet te springen om de markt open te stellen voor concurrentie en geven de voorkeur aan lokale speler China UnionPay. Visa (79,29 USD) heeft het moeilijk om er zich te ontwikkelen.

 

Situatie Amerikaanse markt

In de VS, de hoofdmarkt voor zowel Visa, MasterCard als Amex, hangen de groeivooruitzichten af van de economische situatie en van de evolutie van de regelgeving. De hoge werkloosheidsgraad en de vastgoedcrisis hebben een negatieve impact op de consumptie van de gezinnen. Die zijn voorzichtiger geworden, halen zich minder nieuwe schulden op de hals en proberen ook bestaande kredieten sneller terug te betalen. Dat vertaalt zich in minder inkomsten voor de kredietkaartbedrijven, een trend die wellicht nog een aantal kwartalen zal aanhouden. Wat de kosten betreft, is er wel goed nieuws. De kwaliteit van de verstrekte kredieten verbetert en het aantal niet-terugbetaalde schulden daalt: van 10 % in 2009 naar 8 % eind juni 2010 (al zijn we daarmee nog een eind verwijderd van het gemiddelde van 4,5 % in de jaren '90). Hier ligt o.i. de belangrijkste motor voor winstgroei in 2010 en 2011. Het tweede obstakel is de regelgeving in de VS. De na de financiële crisis gelanceerde "Card Act" zal, als hij in zijn huidige staat wordt goedgekeurd, voor een betere omkadering zorgen in de sector: indijken van de aangerekende commissies, verwijlintresten, tariefverhogingen en bedrieglijke kosten.

 

Kwaliteit betaal je cash

Dankzij sterke merken die de opkomst van nieuwe concurrenten bemoeilijken, dankzij agressieve commerciële praktijken (sommige recentelijk aan de kaak gesteld door de Amerikaanse justitie), en dankzij de consumptiehonger van de kaartgebruikers, lieten "de grote drie" de voorbij jaren een hoge rentabiliteit optekenen. MasterCard en Visa zagen hun winst continu hoger klimmen. Amex (39,03 USD) mikt bewust op de meest gegoede klanten en laat al heel wat jaren een hoog rentabiliteitsniveau optekenen en een dividend in stijgende lijn. Ondanks de goede winstniveaus blijven de dividendrendementen trouwens aan de lage kant: 1,8 % voor Amex, 0,8 % voor Visa en 0,3 % voor MasterCard (telkens bruto). Dankzij hun onmiskenbare troeven moeten de grote drie in staat zijn om ook de komende jaren met een hoge rentabiliteit en resultaten in stijgende lijn te kunnen uitpakken, zelfs wanneer hen strengere regels worden opgelegd. Helaas vinden we de aandelenkoers van alle drie te hoog om u een aankoop aan te raden. Als u de aandelen al in portefeuille hebt, mag u ze wel op zak houden.

 

Deel dit artikel