Analyse
Ascencio kapitaalverhoging: verkoop uw rechten 7 jaar geleden - woensdag 13 oktober 2010

Van 13 tot en met 27 oktober kunt u intekenen op de kapitaalverhoging van de vastgoedbevak Ascencio.

We raden u aan niet mee te doen en uw voorkeurrechten op de beurs te verkopen.

 

Nadat Ascencio eind augustus officieel aankondigde in september een kapitaalverhoging van ongeveer 40 miljoen euro te zullen lanceren maar die enkele dagen nadien echter opnieuw afblies, wordt de operatie nu opnieuw van onder het stof gehaald. Tegen afgifte van 5 coupons nr. 5 kunnen de bestaande aandeelhouders intekenen op 2 nieuwe deelbewijzen Ascencio (coupons nr. 6 en volgende aangehecht) tegen 34 euro per stuk. Dat is weliswaar zo’n 19% onder de laatste beurskoers van voor de kapitaaloperatie, maar de nieuwe aandelen geven geen recht op het dividend over het zopas op 30 september afgelopen boekjaar dat normaal 2,31 euro bedraagt en in december wordt uitbetaald tegen afgifte van coupon nr. 4 (onthecht op 12 oktober) van de oude deelbewijzen. Wie niet wil intekenen op de kapitaalverhoging kan zijn rechten tijdens de intekenperiode verkopen op Euronext Brussel, of indien het sop de kool niet waard is (wanneer de transactiekosten in verhouding tot de opbrengst te hoog oplopen), de verkoop van de niet-uitgeoefende rechten (scrips) aan institutionele beleggers op 29 oktober afwachten. Wanneer de netto-opbrengst van deze scripverkoop minstens 0,05 euro per recht bedraagt, zal dit op 4 november tegen afgifte van coupon nr. 5 uitbetaald worden aan de aandeelhouders die hun voorkeurrechten niet uitoefenden en niet op de beurs verkochten. Een deel van het opgehaalde kapitaal (26,9 miljoen) zal aangewend worden om een aantal projecten die in de pijplijn zitten te financieren. Zo staan de aankoop van acht winkelpanden en een retailpark in Frankrijk momenteel op de agenda. De overige middelen moeten de bevak opnieuw wat meer ademruimte geven voor toekomstige uitbreidingen van de vastgoedportefeuille. Na de kapitaalverhoging en de geplande aanwervingen zal de schuldgraad immers terugvallen van 49,6% eind juni tot ongeveer 40%.

 

Advies

Gezien de intekenprijs een stuk onder de intrinsieke waarde ligt zal de kapitaalverhoging voor een aanzienlijk verwateringseffect zorgen. Zo daalt de intrinsieke waarde per deelbewijs van 48,19 euro op 30 juni tot 44,19 euro (of 41,42 euro na dividendbetaling). En hoewel de nieuwe aanwinsten voor bijkomende huuropbrengsten en een hogere winst zullen zorgen, daalt de winst per aandeel. De vastgoedbevak geeft aan dat de winst voor het net afgelopen boekjaar normaal (voorlopige cijfers) op 3,09 euro per aandeel zal uitkomen (wat al een pak lager is dan wij met 3,40 euro geraamd hadden) en voor het lopend boekjaar 2010-11 (ondanks de voorziene winststijging van 37%) op slechts 3,02 euro per aandeel. De bevak maakt zich wel sterk het dividend over 2008-09 (2,31 euro netto) over het voorbije boekjaar 2009-10 (betaling in december 2010) en over het lopende boekjaar 2010-11 (betaling in december 2011) te kunnen handhaven, maar wij hadden op meer gehoopt. We lopen nog steeds niet echt warm voor deze bevak waarvan de onderwaardering inmiddels nagenoeg volledig is weggesmolten. We raden daarom aan om niet op de kapitaalverhoging in te tekenen en de voorkeurrechten op de beurs te verkopen (indien de kosten niet te hoog oplopen). 

 

Koers op het moment van de analyse: 41,10 EUR 

 

Ascencio is een vastgoedbevak die hoofdzakelijk actief is in de sector van de baanwinkels. De portefeuille bevat een honderdtal sites in België. Mikt op uitbreiding naar de Franse markt. 

 

 

 

 

 

Deel dit artikel