Analyse
Warehouses De Pauw 7 jaar geleden - maandag 20 september 2010

Halfjaarresultaten volledig in de lijn van de verwachtingen.

VERKOPEN.

 

De halfjaarresultaten (30/06) lagen volledig in de lijn van de verwachtingen. De winst bedroeg 1,52 EUR per aandeel en voor heel het boekjaar stelt WDP nog altijd 2,95 tot 3,11 EUR in het vooruitzicht. Met 3,10 EUR mikken wij op de bovenkant van die vork. De bezettingsgraad is fors gestegen (van 92,4 % eind 2009 tot 94,8 %), o.m. dankzij de verkoop van een site in Frankrijk, de directe verhuur van nieuwe investeringen in het Nederlandse Tilburg en het Franse Rijsel, en de verdere installatie van zonnepanelen op diverse sites (exploitatiecontracten op lange termijn). In 2010 zullen die "groene" investeringen al goed zijn voor zowat 10 % van de inkomsten. WDP bevestigde dat het een ongewijzigd dividend van 2,50 EUR wil uitkeren. De logistieke markt heeft zich het voorbije jaar min of meer op een vrij laag peil gestabiliseerd (de voorbije 6 maand is de waarde van de portefeuille excl. wijzigingen met ± 0,3 % gestegen) maar de onzekerheid rond de algemene economische evolutie laat voor 2011 een nieuwe terugval vrezen. Onze winstramingen voor 2011 en 2012 (resp. 3,30 en 3,40 EUR) zouden dus wat te optimistisch kunnen blijken. De koers zweeft een kleine 30 % boven de intrinsieke waarde, iets wat zelfs het bijzonder hoge nettorendement (±7 %) niet kan rechtvaardigen. Verkopen blijft de boodschap.

 

Koers op het moment van de analyse : 35,25 EUR

 


Deel dit artikel