Analyse
Umicore: eerste jaarhelft beter dan verwacht 7 jaar geleden - woensdag 8 september 2010

Het resultaat over de eerste zes maand van 2010 is bijna verzesvoudigd. De groep trekt daarnaast haar doelstelling voor de bedrijfswinst in 2010 met 18 % op.

Wij gaan uit van een nog iets optimistischer scenario, maar blijven het aandeel niettemin duur vinden. VERKOPEN.

 

De matige heropleving van de omzet (we zitten nog altijd 12 % onder het niveau van voor de crisis) en de kostenbesparingen van vorig jaar (afvloeiingen, capaciteitsreducties…) zorgden er samen voor dat de rentabiliteit in het eerste halfjaar sterker opveerde dan verwacht. De activiteit katalysatoren is al sinds de tweede helft van 2009 opnieuw winstgevend en zowel voor geavanceerde materialen (o.a. herlaadbare batterijen) als voor de recyclageactiviteiten waren de marges bijzonder hoog. Voor die laatste activiteit kondigt ook 2011 zich veelbelovend aan, gezien de hoge edelmetaalprijzen en de reeds afgesloten dekkingen. Enkel de zinkactiviteiten kampen met dalende inkomsten en marges door de sombere situatie in de bouwsector, die nog werd aangescherpt door de barre winter.
Het tweede halfjaar wordt wellicht minder goed. Naast de gebruikelijke seizoensfactoren die een invloed hebben op de meeste activiteiten van Umicore, zullen er wellicht minder bestellingen binnenlopen vanuit de autosector (katalysatoren). Door het aflopen van diverse crisismaatregelen (schrootpremies) verwacht men voor de autosector wereldwijd een productiedaling van 5 tot 15 % in vergelijking met de eerste helft van dit jaar. Umicore verwacht dat zijn bedrijfswinst in het tweede semester 25 % lager zal uitkomen dan in de eerste jaarhelft. Wij zijn iets optimistischer (daling van 16 %) en mikken op basis van dat scenario op een winst per aandeel van 1,95 EUR voor heel 2010, wat reeds meer is dan het niveau van voor de crisis (excl. uitzonderlijke elementen). Voor 2011 tippen we op 2,1 EUR per aandeel. Umicore focust op schone technologieën en is dus goed geplaatst om op de "groene golf" te surfen, maar o.m. gezien de boekhoudkundige waarde van slechts 12,3 EUR vinden we de huidige koers (in EUR) te hoog.

 
 

Koers op het moment van de analyse:  29,47 EUR

 

Belgische groep, gespecialiseerd in de verwerking van geavanceerde materialen (herlaadbare batterijen…) en edele metalen (katalysatoren …). Bezit nog 5,25 % van Nyrstar, de divisie zinkraffinage die in 2007 naar de beurs werd gebracht.

 

Deel dit artikel