Analyse
Philips : te ambitieuze doelstelling 7 jaar geleden - vrijdag 17 september 2010

Het nieuwe strategische plan is volgens ons niet realistisch. De slappe economie zal immers spaken in de wielen blijven steken.

Duur aandeel. 
Verkopen.


Uit het businessplan Vision 2015 blijkt duidelijk dat de wissel aan de top het profiel van Philips niet zal wijzigen. De groep blijft toegespitst op drie polen : gezondheid, verlichting, lifestyle. Met het nieuwe plan wil de groep in de eerste plaats de groei stimuleren. Ze mikt daarbij vooral op de groeilanden (Brazilië, China en India). Maar hun bijdrage tot de totale omzet in 4 jaar tijd van 32 % tot 40 % opkrikken zoals het plan voorziet … met als enige wapen haar naambekendheid, lijkt ons in sectoren die aan zo’n sterke concurrentie onderhevig zijn, een bijna onmogelijke opgave.

 

Want de groei van de wereldeconomie zal zwak blijven. De doelstelling lijkt ons dan ook niet haalbaar. De recent aangekondigde overnames, onder meer in Brazilië kunnen het doel wel wat dichterbij brengen, maar de integratiekosten die ze met zich brengen, zullen op de marges wegen. Zelfs een nieuwe besparingsronde (de zoveelste!) zal volgens ons niet volstaan om die kosten te compenseren. Philips heeft zijn balans de laatste jaren weliswaar gesaneerd (de schuldenlast van de groep is een van de laagste van de sector), maar betaalt vandaag de prijs van zijn voortdurende strategiewissels.

 

We laten onze ramingen van de winst per aandeel voor 2010 en 2011 ongewij-zigd op 0,83 EUR en 1,17 EUR.

 

Koers op het moment van de analyse : 23,03 EUR

 

Philips is een gediversifieerd Nederlands bedrijf dat zich na een lange herstructurering specialiseert in medische uitrustingen, verlichting en life style (consumentenelektronica...).

 

 


 

Deel dit artikel