Analyse
Ongezonde relaties ? 7 jaar geleden - maandag 13 september 2010

Vanaf 2013 moeten de fabrikanten van geneesmiddelen elke betaling aan artsen van meer dan 10 dollar, geschenken en maaltijden inbegrepen, aangeven.
In de loop van de tweede helft van 2009 heeft Pfizer 20 miljoen dollar uitgedeeld aan 4 500 artsen en 15 miljoen dollar aan onderzoekscentra die klinische tests uitvoeren. Vanaf 2013 moeten de fabrikanten van geneesmiddelen elke betaling aan artsen van meer dan 10 dollar, geschenken en maaltijden inbegrepen, aangeven. Pfizer moet dat zelfs vanaf dit jaar doen. Dat was namelijk een van de voorwaarden van de minnelijke schikking die de groep vorige zomer met de overheid bereikte nadat ze schuldig bevonden was aan het aanzetten van artsen tot het voorschrijven van geneesmiddelen voor andere dan de goedgekeurde indicaties.

Maar we zijn er niet van overtuigd dat met die aangifteplicht alle belangenconflicten de wereld uit zijn. Enerzijds worden de opgegeven cijfers niet gecontroleerd. Zijn ze dus wel waarheidsgetrouw? De straffen voor wie betalingen “vergeet” aan te geven, zijn overigens eerder mild. Anderzijds zullen de profs van de gezondheid “cadeautjes” van de laboratoria blijven aannemen, temeer daar het aangeven ervan hun morele scrupules vermindert. En hoe moeten die cijfers geïnterpreteerd worden? Welke impact hebben die betalingen precies op de integriteit van de artsen? Het lijkt ons alleszins moeilijk om volledig objectief te blijven als je inkomen of het budget van je onderzoekscentrum voor een deel afhangt van de door de labo’s betaalde commissies. Bovendien worden artsen nog op andere manieren beïnvloed: via gesponsorde informatievergaderingen, gratis monsters, en vooral vertegenwoordigers. Geneesheren denken misschien dat ze objectief blijven, maar studies hebben aangetoond dat er een verband is tussen de artsenbezoeken die ze krijgen en hun voorschrijfgedrag.

Het openbaar maken van de betalingen aan artsen moet dan ook als een eerste stap beschouwd worden. De relatie tussen labo’s en artsen moet volledig verbroken worden wil men alle belangenconflicten doen verdwijnen. Maar het zal niet gemakkelijk zijn om zo’n hecht koppel uit elkaar te halen. Voor het zover is zal de overheid sommige misbruiken die de farmasector een gemiddelde risicofactor van 3 opleveren moeten blijven bestraffen.

Deel dit artikel