Analyse
Lernout & Hauspie : een matig arrest 7 jaar geleden - maandag 27 september 2010

Nu de meest solvente beschuldigden, KPMG en Dexia, in dit stadium min of iets meer buiten schot zijn, vervaagt het uitzicht op een billijke vergoeding van de geleden schade.
Zes jaar onderzoek en meer dan drie jaar procesvoering had de Belgische justitie nodig om tot een uitspraak te komen. De constructies van Lernout&Hauspie die het mogelijk maakten om de omzetcijfers van 1999 met 60 % en die van 2000 met 88 % op te blazen zodat de kleine aandeelhouders misleid werden aangaande de reële gang van zaken, werden frauduleus verklaard vanaf midden 1999. De oprichters Jo Lernout en Pol Hauspie en zes anderen van de 21 beklaagden werden veroordeeld, maar auditbureau KPMG en Dexia (dat Artesia, de huisbankier van LHSP opslorpte) werden vrijgesproken.

KPMG en Dexia waren blijkens het dossier nochtans op de hoogte van de mechanismen. Merkwaardig genoeg werd een van de revisoren van KPMG toch veroordeeld tot het betalen van een boete van 2 478,93 euro wegens schuldig verzuim. Een kleine zondebok om KPMG uit de wind te zetten? KPMG dat net als Dexia niet aarzelt om in de slachtofferrol te kruipen. De choquerende motivatie van het arrest daargelaten (zie  Brieven aan onze leden) is de uitspraak erg slecht nieuws voor de 10 193 beleggers waarvan wij samen met Deminor de belangen verdedigen. Het aanwijzen van schuldigen gooide de weg breed open voor eisen tot schadevergoedingen in het kader van de burgerlijke rechtszaak die ten vroegste eind 2011 van start gaat. Maar nu de meest solvente beschuldigden, KPMG en Dexia, in dit stadium min of iets meer buiten schot zijn, vervaagt het uitzicht op een billijke vergoeding van de geleden schade (wij vragen 290 miljoen euro).

In de VS hebben twee “class actions” KPMG en Dexia nochtans verplicht om voor 115 en voor 60 miljoen dollar schadevergoedingen te betalen aan wie via de Nasdaq in LHSP belegd had. Daarmee wordt nog maar eens de vinger gelegd op het nijpend gebrek aan mogelijkheden tot gezamenlijke procedures in België. Wij knokken hard voor initiatieven in die richting, maar terwijl ze bij ons in de koelkast zitten wegens regering van lopende zaken, lijken ze voorlopig ook op Europees niveau bevroren. Europees commissaris van justitie, Viviane Reding, heeft immers zopas verklaard dat ze over het onderwerp lange discussies heeft gevoerd met Amerikaanse economische middens die haar voor een dergelijk mechanisme gewaarschuwd hebben. Je kan even goed aan een wegpiraat vragen wat hij van flitspalen vindt …

Deel dit artikel