Analyse
Hanzevast: beloftes niet waargemaakt 7 jaar geleden - vrijdag 17 september 2010

Het scheepscertificaat heeft op iets meer dan twee jaar tijd zo’n 60 % van zijn waarde verloren en van de beloofde dividenden komt niets in huis.

Terug in de tijd

Vooraleer we de huidige stand van zaken bekijken, zetten we een stapje terug in de tijd. Begin mei 2008 lanceerden twee rederijen via de oprichting van het filiaal Hanzevast Carlsbrooke Shipping een scheepscertificaat. Die dochter had als enige bedoeling twee schepen (Eileen-C en Lisa-C) aan te kopen, te financieren en uit te baten. Via de certificaten konden beleggers delen in de exploitatieopbrengsten van de twee schepen en in de opbrengst van de schepen als ze weer zouden worden verkocht. Hanzevast stelde een rendement van 9,62 % bruto in het vooruitzicht. Uiteindelijk slaagde de vennootschap erin voor zo’n 5 miljoen euro (van de beoogde 6,7 miljoen euro), aan certificaten te plaatsen en op de beurs van Brussel te introduceren.

 

Ineenstorting tarieven

Na iets meer dan twee jaar is van de voornemens niet veel in huis gekomen. Wat we in TAi+ van 31 maart 2008 schreven, is bewaarheid geworden. Hanzavast heeft zijn (rendement)verwachtingen op veel te optimistische veronderstellingen gebaseerd en heeft zijn certificaat gelanceerd op een moment dat de cyclus een hoogtepunt had bereikt. De overcapaciteit waarvoor we gevreesd hadden, is er door toedoen van de crisis, veel sneller gekomen dan verwacht en heeft de vrachttarieven al in augustus 2008 fors doen dalen. De vrachttarieven lagen uiteindelijk over heel 2009 55 % lager dan begroot in het prospectus waardoor de EBITDA (bedrijfswinst voor afschrijvingen) maar liefst 89 % lager uitkwam dan voorzien. Ondanks het lichte herstel van diezelfde tarieven lag de EBITDA in het eerste semester van 2010 nog 75 % onder het beoogde niveau waardoor Hanzevast, dat een zware schuldenlast draagt, in financiële problemen is gekomen.

 

Weinig hoop

Vandaag noteert het certificaat, dat bij de introductie 1 000 EUR kostte, nog 435 EUR. Het is een feit dat de groep de verliezen (0,5 miljoen EUR in het eerste semester 2010) zonder steun van de twee rederijen (tevens aandeelhouders) niet lang meer zal kunnen dragen. Vraag is of ze met extra geld over de brug zullen komen? Indien niet, zal er niets anders opzitten dan de twee schepen te verkopen. Dan stelt zich wederom een vraag. Hoeveel van de verkoop zal er na de aflossing van de schulden voor de aandeelhouders overblijven? De marktprijzen liggen weliswaar iets hoger dan tijdens de crisis maar aangezien Hanzevast met het mes op de keel zal moeten verkopen, kan de verkoopopbrengst tegen vallen. Het is dus mogelijk dat er op het einde van de rit weinig tot niets overblijft voor de aandeelhouder.

Indien u ondanks ons advies van maart 2008 toch certificaten hebt gekocht dan raden we aan te verkopen en de schade te beperken. Werk wel met limieten want de liquiditeit op de markt is beperkt.

 

Deel dit artikel