Analyse
Cofinimmo 7 jaar geleden - dinsdag 28 september 2010

De bevak  is nog niet uit het slop.

HOUDEN

 

Met 3,94 EUR per aandeel kwam de winst per aandeel in het eerste semester iets hoger uit dan verwacht, met dank aan de lagere rente. Maar de tweede jaarhelft zal minder goed zijn (o.m. door een daling van de huurprijzen en van de bezettingsgraad). Cofinimmo handhaaft zijn prognose van de winst per aandeel 2010 op 7,55 EUR en van het (gelijkblijvende) dividend van mei 2011 op 5,53 EUR netto. Wij rekenen voor dit jaar op iets meer winst (7,60 EUR per aandeel), maar verwachten in 2011 een daling tot ±7,25 EUR omwille van een nieuwe daling van de huurprijzen en het wegvallen van de inkomsten uit de gebouwen Egmont I en II.
Om zijn zware investeringsprogramma te financieren (112 miljoen euro tussen dit en einde 2011) en nieuwe overnames van rusthuizen te financieren gaat Cofinimmo een deel van zijn kantorenportefeuille verkopen. Bedoeling is dat het aandeel van de kantoren in de totale portefeuille van 58 naar 50 % zou dalen, en dat het part van de rusthuizen van 26 naar 35 % zou stijgen.
De intrinsieke waarde is sinds 31/12/09 opnieuw gedaald, niet alleen omdat de waarde van de portefeuille afnam, maar vooral door boekhoudkundige elementen. Cofinimmo is nog niet uit het slop. De koers noteert een dikke 5 % boven de intrinsieke waarde. Met een goede 5,5 % is het rendement nog correct. Houden.

 

Koers op het moment van de analyse : 96,48 EUR

 

 

Deel dit artikel