Analyse
VPK: dematerialisatie 7 jaar geleden - maandag 9 augustus 2010

Nu het bestaan van materiële effecten niet meer wordt erkend door VPK Packaging kan de inning van het dividend niet meer gebeuren via de inbreng van coupons.

Zoals u zich ongetwijfeld herinnert moeten volgens de wet tegen eind 2013 alle bestaande materiële effecten die in België werden uitgegeven verdwijnen en omgezet worden in gedematerialiseerde effecten of effecten op naam. Sinds 1 januari 2008 mogen dergelijke effecten overigens niet meer in België materieel geleverd worden. Zo is het bij een kapitaalverhoging dus niet meer mogelijk nieuwe materiële aandelen te bekomen. Ook bij andere verrichtingen zoals splitsingen en omruilingen kunnen aandeelhouders enkel nog opteren voor aandelen op naam (ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap) of gedematerialiseerde aandelen op een effectenrekening bij een financiële tussenpersoon. En van Belgische bedrijven die na 1 januari 2008 naar de beurs kwamen circuleren conform deze wetgeving uiteraard geen materiële aandelen.

Overgangsregeling

Wat de bestaande materiële aandelen betreft, geldt er bij de meeste (maar niet alle !) ondernemingen een overgangsregeling. Zolang de wet dit toelaat (tot 31/12/2013 dus) laten ze hun materiële aandelen gewoon in omloop. Enkel wanneer de aandeelhouder ze neerlegt voor deelname aan een algemene vergadering, kunnen ze niet meer worden teruggegeven (“geleverd”) en moeten ze automatisch op een effectenrekening belanden (of op naam gezet worden). Dit was aanvankelijk ook het geval voor de aandelen van VPK Packaging. Op 25 april 2008 werd echter op een buitengewone algemene vergadering beslist met ingang van 1 januari 2009 de statuten te wijzigen en geen materiële effecten meer te erkennen. Voor een VPK-aandeelhouder die zijn rechten wil uitoefenen of zijn dividend wil innen, zit er dus sinds 1 januari 2009 niets anders op dan zijn aandelen op een effectenrekening te plaatsen of op naam te laten registreren bij VPK. Dat de meeste aandeelhouders pas na meer dan een jaar na het in voege treden van de nieuwe statuten daarmee geconfronteerd werden is het gevolg van het feit dat VPK in 2009 geen dividend (over boekjaar 2008) heeft uitgekeerd. Het was immers pas bij de (eerstvolgende) dividenduitkering in mei 2010 dat het merendeel van de aandeelhouders met hun materiële couponnetjes naar de bank trokken en zo de vraag van hun bankier voorgeschoteld kregen om hun VPK-aandelen op een effectenrekening te plaatsen. Wil u uw dividenden (blijven) ontvangen, kan u niets anders dan gehoor geven aan de eis van uw bankier.

Koers op het moment van de analyse: 29,12 EUR

De Belgische groep VPK is actief in 12 landen, verwerkt oud papier tot golfkarton (nr. 8 in Europa), massief karton (nummer 2), hulzen en hoekprofielen.


Deel dit artikel