Analyse
Systemat: kapitaalterugbetaling 7 jaar geleden - woensdag 11 augustus 2010

De groep heeft beslist om over te gaan tot een terugbetaling van kapitaal

Zoals het geval was in 2007, 2008 en 2009 heeft Systemat besloten voor zijn gewone aandelen kapitaal terug te betalen. Voor elke coupon nr 5 zullen de aandeelhouders een nettobedrag van 1 EUR krijgen uitbetaald.
De betalingsdatum is vastgelegd op 16/08/2010 en BNP Paribas Fortis en ING zullen de verrichting afwikkelen. Richt u naar deze banken indien een andere financiële tussenpersoon kosten aanrekent.
Vermeldenswaardig is dat het aandeel nog steeds correct gewaardeerd is en we aanraden Systemat in portefeuille te houden.

Koers op het moment van de analyse : 5,45 EUR

Systemat is een leverancier van informaticaoplossingen voor het bedrijfsleven (hardware, software, onderhoud…) dat zich recent uitsluitend heeft gericht naar de Belgische en Luxemburgse markt.

Deel dit artikel