Analyse
CSC herhaalt verwachtingen 7 jaar geleden - donderdag 12 augustus 2010

Het herstel van de winstgevendheid zet zich voort en de kwartaalresultaten laten toe om de verwachtingen voor het lopende boekjaar te herhalen.

Goedkoop aandeel.
Kopen.

In het eerste trimester van het boekjaar 2010/11 (eindigend op 31/03) kwam de bedrijfsmarge op 7,13 % uit (tegenover 6,8 % een jaar eerder) en nam de winst per aandeel met 7 % toe tot 0,93 USD. De omzet daarentegen dikte slechts met 1 % aan terwijl het orderboekje met 9 % daalde. Niettemin herhaalt CSC alle objectieven voor 2010/11. Toch mogen we de krimpende budgetten van de overheid (±50 % van de omzet) niet uit het oog verliezen. Maar deze blootstelling aan de openbare sector is in huidige economische omgeving, die veel conjunctuurgevoelige bedrijven doen besparen, een troef. De groep zou zich in de toekomst wel meer openstellen voor expansie, vooral in Azië en Latijs-Amerika (minder dan 10 % van de huidige omzet). Dit is onontbeerlijk voor de toekomstige groei en om de achterstand op het vlak van winstge-vendheid ten opzichte van de concurrenten, die wel zeer actief zijn op de ontluikende markten, weg te werken. Hoe dan ook is het recent betaalde dividend een positief teken. We behouden onze winstverwachtingen per aandeel op 5,30 USD voor het huidige boekjaar en 5,60 USD voor het volgende.

 

Koers op het moment van de analyse : 25,98 EUR

 

Computer Sciences Corporation is een Amerikaans computerbedrijf dat aan industriële klanten en openbare diensten (ongeveer 50 % van de omzet) globale informaticaoplossingen aanbiedt : advies geven, projecten uitwerken, systemen integreren, uitbesteding van IT-activiteiten. De groep heeft ongeveer 90 000 werknemers en is actief in 90 landen. In de VS, waar ze 62 % van haar omzet haalt behoort ze tot de top 5 van haar sector.


Deel dit artikel