Analyse
Telenet: kapitaalvermindering duurt lang 8 jaar geleden - maandag 12 juli 2010
Op 24 februari kondigde Telenet bij de publicatie van de jaarcijfers een kapitaalvermindering aan. Sindsdien is de uitbetaling nog steeds niet gebeurd. Waarom duurt dit zo lang?

In de procedure om tot een kapitaalvermindering over te gaan, zitten nu eenmaal enkele wettelijke verplichtingen die tijd vergen. Na de aankondiging van de kapitaalvermindering moet een algemene vergadering worden georganiseerd waar de aandeelhouders de kapitaalvermindering moeten goedkeuren. Indien er op die vergadering geen 50 % van de aandelen vertegenwoordigd zijn, moet er een tweede algemene vergadering worden samengeroepen die ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen rechtsgeldig over de kapitaalvermindering kan beslissen.

Fiat geven
Bij Telenet gaven de aandeelhouders hun fiat op de buitengewone algemene vergadering van 28 april. Dankzij de aanwezigheid van de Amerikaanse hoofdaandeelhouder Liberty Global, die 50,3 % van de aandelen van Telenet aanhoudt, was het aanwezigheidsquorum bereikt en moest er dus, een maand later, geen tweede algemene vergadering worden belegd (met extra vertraging als gevolg). Daarna moet de akte worden neergelegd bij de griffie van de rechtbank van koophandel. Dit gebeurde bij Telenet op 11 mei. Op 21 mei verscheen het besluit in het Belgisch Staatsblad, een extra te volgen stap in het proces.

Wetboek
Daarna is de kous nog niet af. In het Wetboek van Vennootschappen staat immers dat indien de vermindering van het kapitaal geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders de bestaande schuldeisers binnen de twee maanden na publicatie in het Staatsblad indien nodig bijkomende zekerheden kunnen eisen voor de terugbetaling van de schulden. Pas na die periode van twee maanden en indien geen enkele schuldeiser bezwaar heeft aangetekend, kan tot de effectieve terugbetaling van kapitaal worden overgegaan.

Telenet: begin augustus
Dit staat in het wetboek om misbruiken te voorkomen. Aandeelhouders zouden zich kapitaal kunnen laten terugbetalen om zo schuldeisers de loef af te steken. Het moge duidelijk zijn dat in het geval van Telenet er zich geen enkel probleem stelt. Alleen moet ook Telenet die periode van twee maanden respecteren waardoor de betaling ten vroegste op 21 juli kan vallen. Aangezien er wat administratieve rompslomp is na die periode van twee maanden, zal de betaling van 2,23 EUR (netto, er is geen roerende voorheffing verschuldigd!) per aandeel (door afgifte van coupon nr. 3) enkele weken later gebeuren, op 2 augustus zoals Telenet recent aangaf.

 

 

Deel dit artikel