Analyse
Stresstests in Europa 7 jaar geleden - maandag 26 juli 2010
Stresstests voor Europese banken: matig succes.

Stresstests voor Europese banken: matig succes

Vorige week ging alle aandacht in Europa uit naar de stresstests van de banken. Alle banken uit onze aandelenlijst hebben de testen met succes doorstaan maar de gebruikte hypotheses hielden geen rekening met een crisisscenario. Uiteindelijk zou dit toch de bedoeling moeten zijn van die testen. Veel vragen blijven dus onbeantwoord. Zijn de banken in staat om een economische schok in combinatie met een overheidsschuldencrisis te trotseren? De zwakste banken zullen onder druk blijven zolang hun soliditeit niet duidelijk is bepaald. Dit is het geval voor Allied Irish Banks. Dexia en KBC komen er redelijk goed uit. De twee Belgische banken slaagden met glans voor de stresstest, maar we blijven voorzichtig en we laten onze adviezen vooralsnog ongewijzigd. Zo werd de liquiditeitspositie niet getest, toch een heikel punt voor Dexia, en “leven” beide banken nog steeds van een forse kapitaalinjectie van de overheid. Voorts zou de uitslag een stuk slechter geweest zijn als alle overheidsobligaties in portefeuille in aanmerking waren genomen en niet enkel die in de handelsportefeuille. Bij de meeste banken is met de stresstest in aantocht een groot deel van de handelsportefeuille naar de langetermijnportefeuille overgeheveld. Bij KBC en Dexia maakt de handelsportefeuille bijvoorbeeld nu minder dan 10 % van het totaal uit.
De evolutie van de Euribor (rente waartegen banken elkaar geld lenen) zal uiteindelijk aantonen of de banken opnieuw het vertrouwen van de markt genieten. Voor het ogenblik hebben de markten meer oog voor de evolutie van de westerse economieën dan die van de overheidsschulden.

Deel dit artikel